Každý den
si opařím jazyk kávou
Každý den
se opojím světa slávou
Tím
kouřem uznání a chval
které bych mohl mít kdybych
znal kde je třeba znát
a neznal co se nezná
řval kde je třeba řvát
a šeptal kde se šeptá...
Izraelský
lid zas hlasitě reptá k Bohu
obrací se zády Mojžíš
si neví rady

Každý den
cosi zapomenu v práci
(a pak se pro to vracím)
Každý den
kus života ztrácím
v propasti jménem Bylo
Ó sílo
banalit lži a zrady!

Každý den letí
ke krmítku ptáci
a ani si nezobnou semínka
jim už nechutnají
Ó Bože
na co si všichni hrají?
Čeho se lidstvo nají
když nechce tvoji manu?

Každý den
přijdu k ránu
a ráno otevře mi bránu
k novému ránu...