Děkuji
za dar života.
Ještě víc za dar víry,
vždyť život bez víry
může být zlo.

Děkuji
za živé svoje tělo
a víc za živou duši,
vždyť tělo bez víry je kámen,
který padá ke dnu,
a hladina lesklá, sluncem zalitá
se ztrácí.

Můj Bože, děkuji
za Lásku i lásku, za
světlo v zimě
a stín v žárech léta.

Přátele, nepřátele,
kříž,
i z kříže snímání.

Amen.