Římské dějiny znají dva tak řečené triumviráty („trojmužství“, anticky čili otrocky přeloženo): první a druhý; první: Gaius Julius Caesar, Pompeius a Marcus Crassus, druhý Octavianus, Marcus Antonius a Marcus Aemilius Lepidus. První triumvirát skončil roku 53 před Kristem přirozenou smrtí Crassovou; a jako nemůže stabilně stát těleso na dvou bodech, nýbrž potřebuje body tři, tak se okamžitě po Crassově smrti na sebe vrhli (svými vojsky, ne osobně) Caesar a Pompeius – Pompeius byl zabit a Caesar jako naprostý samovládce položil základy římského císařství... V druhém triumvirátu, když nikdo sám od sebe neumíral, se nejdřív spojili Antonius a Octavianus proti Lepidovi, aby si to následně rozdali mezi sebou a vítězný Octavianus pak nazval sám sebe Augustus a stal se prvním římským císařem.
Císařské zřízení v ČSSD (zatím) nehrozí, zato jinak můžeme z římských dějin číst, jaký bude příští vývoj české sociální demokracie. Členové triumvirátu Sobotcus, Chovancus a Zaplatilcus si zatím rozdělili moc in Domo populi (neboli v Lidovém domě) – a nejspíš to tak vydrží až do voleb (každý triumvirát trvá nějakou chvíli), ale až se bude hledat viník totálního propadu ČSSD, který si dovolím předpovídat a ke kterému trojvládí jistě také svým dílem přispěje, už ze sporů vyjde jeden jediný dominus...
Oč lépe je na tom hnutí ANO! Tam císařské zřízení funguje již od začátku – a český populus, unavený z demokracie, to dovede ocenit. Zkrátka, triumvirát v ANO je představa stejně nereálná, jako vize Grebeníčka s Filipem, jak se modlí u hrobu svatého Václava o milost a světlo pro politickou práci. Jak řekl nedávno Jiří Pehe (až mě překvapilo, jak přesně umí věci říct, když má inspiraci!), v ANO je tomu tak, že šéfa může ráno cosi napadnout, a už v poledne je to závazná politika pro celé hnutí. Zato v sociální demokracii fungují ještě demokratické procedury, vždy komplikované, a jakýkoli programový bod krystalizuje pomalu a postupně jako výsledek střetu rozličných pohledů a zájmů. Což je důvod, aby člověk sociální demokracii přece jen trochu fandil.