Bezprostředně po jeho zvolení za prezidenta USA vedli američtí psychiatři debatu o duševním zdraví Donbalda Trumpa – ryze akademickou, protože nikdo z nich neměl možnost odborně jej vyšetřit... Jedna věc je však lékařské stanovení diagnózy, druhá věc je normální lidské posouzení; Donald Trump se nechová jako normální, zdravě uvažující člověk. Z prohlášení Jeruzaléma za hlavní město Státu Izrael (nejde jen o to, kde bude ambasáda) může mít jistě radost, protože jím mimořádně silně prokázal, jakou má moc: uvedl do pohybu tisíce a tisíce lidí na celém světě. Získal zajisté body u určitých amerických kruhů, konzervativní židé zveřejnili děkovný inzerát, ale jinak způsobil jenom zlo. Především, podle zásady America First, uškodil Spojeným státům americkým: několika jeho předchůdcům v úřadě se s velkým úsilím podařilo, že Spojené státy začaly být vnímány jako prostředník mezi Araby a Izraelem: tomu je nyní konec; Trump zaujal – a právě v té nejcitlivější, pro obě strany nejbolavější otázce – jednoznačně židovské stanovisko a nikdo z Arabů už nebude brát Ameriku jako někoho, kdo má zájem na dobru OBOU znesvářených stran. Jaké to bude mít následky, jakým silám se tím otevírají dveře, to můžeme jenom tušit; ale první důsledek Trumpova rozhodnutí pro Američany vidíme už teď, prakticky ihned: bezpečnost amerických diplomatů po celém světě se zhoršila, ihned se přijaly další bezpečnostní kroky pro jejich ochranu, budou žít ještě více ve strachu...
Donald Trump se dále ukázal jako nespolehlivý spojenec: do velmi nepříjemné situace dostal ty arabské vlády (Jordánsko, Egypt, Saúdská Arábie, státy Perského zálivu), které udržovaly s USA dobré a přátelské vztahy. Obtížné hledání cesty těchto zemí k nějaké dohodě s Izraelem teď dostalo těžkou ránu.
Podle mezinárodní práva a podle rezolucí OSN není Východní Jeruzalém součástí Izraele, původně se počítalo s jeho mezinárodním statusem (a takový je i názor Svatého stolce), dnes jej mezinárodní společenství bere jako část budoucího palestinského státu, která je dočasně okupovaná Izraelem; jestliže tedy židovský stát vyhlásil celý Jeruzalém za jednotné a nedělitelné hlavní město Izraele, porušil tím mezinárodní právo. Pokud se Donald Trump s tímto stanoviskem Izraele ztotožnil, ztratil tím také morální právo kritizovat ruskou anexi Krymu, při níž šlo z právního hlediska o totéž: o vojenské obsazení cizího území a jeho protiprávní připojení k vlastnímu státu.