„Ono se u nás ještě doluje uhlí? My ještě máme horníky?“ divil se známý. „Přece si vzpomínám, jak se rušil důl Paskov, před pár lety, a říkalo se, že na uhlí není odbyt, těžba není rentabilní a ani v jiných dolech propuštění havíři nenajdou práci: a najednou 13 mrtvých horníků, z toho 12 gastarbeiterů z Polska a jen jeden Čech...“
Vybuchl metan a začalo hořet.
K mrtvým se stále nemůže nikdo dostat kvůli vysoké teplotě v dole. Zranění byli pohotově odvezeni do nemocnice a věnuje se jim potřebná péče; nikdo se nepokusil neštěstí utajit – žijeme v dobré evropské zemi; v Číně, vzoru stabilizace podle našeho podivného pana prezidenta, je neštěstí v dolech velmi mnoho, a o většině se svět ani nedoví...
Na druhé straně jsme zvláštní, podivná, nedbalá země. Novinářům to nestálo v uplynulých letech za to, aby nás poinformovali, co je nového na trhu s uhlím. Vlastně nepříliš daleko, právě v polských Katovicích, se lídři 198 států radili, jak omezit emise z fosilních paliv – a právě uhlí bylo jedním z hlavních obviněných. K uhlí spálenému při i požáru v dole ovšem žádné emisní povolenkynejsou potřeba... Bylo náhoda, anebo pravidlo, že v dole pracovalo tolik Poláků? Taky nevíme. Podle mluvčího Českého báňského úřadu Bohuslava Machka by k tragédii na Karvinsku nemohlo dojít, kdyby koncentrace metanu nepřekročila 4,5 násobně povolený limit. 4,5 násobně, to věru není málo! Můžeme očekávat, že se dozvíme, kdo se dopustil této vraždící nedbalosti anebo snad dokonce cynické hry se životy horníků? A že bude po zásluze potrestán? Různé jiné případy se smrtelnými následky, včetně tragédie s pádem mostu v nepříliš vzdálené Studénce, nám pro takové očekávání nedávají vůbec žádnou jistotu. A už jenom maličkost – ale podle mě taky příznačná: ten důl, kde k tragédii došlo, se jmenuje ČSM. Vědí horníci střední generace, o mládeži nemluvě, co ta písmena znamenají? Snad Černouhelná Sloj Metanová? Ne nikoli: důl Československého svazu mládeže; nemáme ani Československo (bohužel), nemáme Československý svaz mládeže (Bohu dík!) – ale nikomu to skoro třicet let nestálo za to, aby dal tomu dolu nějaký normální název...
A jak asi změní vztah Poláků k České republice, když polský prezident vyhlásil státní smutek za zemřelé v sousední zemi?
Český premiér navrhuje, aby odškodné za polské horníky bylo stejné jako za českého horníka – a ono by to bylo jinak? Životy všech pracujících nejsou v Česku stejně cenné?
Víc otázek než odpovědí.
Snad aspoň některé odpovědi ještě přijdou.
Pomodleme se za duše zahynuvších a za zdraví nemocných.
Pomysleme na pozůstalé: nadace OKD účet č. 342342342/0800. Spolek svatá Barbora, který pomáhá hornickým sirotkům, účet č. 1657156389/0800.