Molekulární bioložka Soňa Peková. Aniž o to usilovala, vrhla proud ostrého světla na kus mravní špíny, která se lepí na současnou virovou krizi.
Už měsíce před příchodem nového viru do Evropy počítala s jeho epidemií u nás (na rozdíl od tolika „odborníků“ a skutečných odborníků i široké veřejnosti včetně mě) a ve své laboratoři se připravila, takže byla schopna začít testovat ihned, jakmile se vir objevil. A dělala to podstatně levněji než ostatní, takže si vysloužila zákaz ze strany Ministerstva zdravotnictví, nemálo pomluv, a odehrál se dokonce pokus zbavit se jí uzavřením do karantény na Bulovce. Nakonec jí testování dovolili a ministr se jí omluvil. To však teď rozebírat nechci.
Soňa Peková se virům na vysoké úrovni věnuje celý život, a když prohlásí s naprostou jistotu, že nový virus není přírodního původu, cosi to znamená. „Virus se chová divně, nevyvíjí dobrou imunitu, jsou známy případy reinfekce. Má spoustu charakteristik, které jsme dosud v přírodě nikdy neviděli,“ řekla mimo jiné v rozhovoru pro Český rozhlas.
Soňa Peková kromě jiných zajímavých postřehů v tomto rozhovoru (odkaz na konci tohoto článku) citovala i hodně drsný návod, jak poznat, kdy politik lže: poznáme to prý podle toho, že pohybuje rty.
Skutečně: komu dnes můžeme věřit?
Shodou okolností byl rozhovor se Soňou Pekovou odvysílán ve chvíli, kdy Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila právě opačný názor na původ nového koronaviru: věda prý dokázala, že tento neřád je výsledkem přirozené evoluce a přichází na nás z netopýrů… (K netopýrům, rovněž shodou okolností, přirovnal ráno v kázání v Domě svaté Marty papež František lidi, kteří se brání světlu – jsou schopni se pohybovat jen v temnotě.) Světová zdravotnická organizace nás už stačila za dobu současné krize přesvědčit, že rozhodně není nestranná a věřit se jí nedá; není to ani tak Světová zdravotnická organizace (WHO), nýbrž spíš Čínská světová zdravotnická organizace (CWHO).
A jak se dívat na vědecké studie, publikované v prestižních časopisech, dokazující přirozený původ nového koronaviru? A dá se vůbec něco takového „dokázat“?
Komu mám nevěřit? Také studiím ve vědeckých časopisech?
Nebylo by to poprvé, co oficiální věda s naprostou jistotou neříkala pravdu.

 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/sona-pekova-novy-koronavirus-povazuju-za-umele-vytvoreny-nema-charakteristiky-8187948