„Člověk není rozumová bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí,“ říká František Koukolík, známý neuropatolog a publicista.
Aniž bych platnost tohoto postulátu hodnotil, jako úvod pro zamyšlení nad uplatněním vládní strategie boje proti epidemii se hodí skvěle!
Předesílám, že rozhodně nepatřím mezi odpírače protiepidemických opatření. Poctivě nosím roušku, nakupuji jen, když je to nezbytné, a volný čas trávím s rodinou či osamocen v přírodě.
Nákazu covid 19 jsem prodělal, vím tedy, že to není banální onemocnění a vážnost situace nikterak nezlehčuji. Jako medicínský laik mám respekt před odbornou autoritou a z principu, bez ohledu na politická sympatie, respektuji rovněž představitele státu, kterým připadá úkol nastalou situaci řešit.
O to více mne roztrpčuje nejnovější vývoj v řešení epidemické krize, který lze ilustrovat prodloužením Koukolíkova citátu: „… a když myslet začne, pak zpravidla na to, jak dosáhnout vlastního prospěchu, čímž rozumnost svého myšlení s velkou mírou pravděpodobnosti popře.“
Uplynuly dva týdny od chvíle, kdy začal platit protiepidemický systém ČR, takzvaný PES, podle jehož pěti stupňů rizika se má společnost řídit. Zavedením tohoto systému měla být učiněna přítrž nahodilým rozhodnutím i nesouladu v postojích a vyjádřeních vládních činitelů. Veřejnosti měl být vyslán signál, že o přiměřenosti a odborném základu přijatých rozhodnutí není třeba pochybovat. V týdnu minulém jsme se nacházeli v nejpřísnějším, pátém stupni. Tento týden platí stupeň čtvrtý.
První signál, že je s výše popsaným záměrem něco v nepořádku, byl vyslán v pondělí. Zatímco v ranních hodinách se index rizika zvýšil na 67 bodů, což odpovídá stávajícímu čtvrtému stupni, již odpoledne se snížil na hodnotu 57, na úroveň stupně třetího. Změna byla dodatečně zdůvodněna započítáním antigenních testů, které jsou sice v případě pozitivního výsledku ověřovány přesnějšími PCR testy, ale dosud do systémových dat zařazeny nebyly. Ač se pan ministr Blatný zaštiťuje využitím mezinárodní metodiky, nelze přehlédnout fakt, že při zachování původně zveřejněné míry rizika by nebylo možné od příštího pondělka plně otevřít školy, všechny obchody, restaurace ani provozovny služeb. Aby bylo možno stupeň rizika snížit, musí se totiž bodové hodnocení na předepsané úrovni udržet spojitě po dobu sedmi dnů. Tento princip vzápětí popřela samotná vláda, která zasedne v neděli v 9.00 hodin a pro kvalifikované rozhodnutí nebude mít k dispozici data za předepsanou lhůtu. Podezření z účelovosti se lze ubránit opravdu jen stěží!
Po přečtení rozhovoru s Janem Kulveitem, jedním z hlavních tvůrců protiepidemického systému (viz odkaz pod článkem), je čtenáři nejen jasné, že s autory systému změnu nikdo nekonzultoval, ale také to, že další připravované úpravy mohou bez dalšího z protiepidemického systému udělat trhací kalendář.
Proč se to děje? Tok myšlenek je snadno vysledovatelný. Budou Vánoce. Letošní Velikonoce bylo zavřeno. To se o Vánocích stát nesmí! Lidi si chtějí Vánoce užít. Už to trvá moc dlouho. Musíme povolit a školy, obchody, restaurace otevřít. Jinak si politicky uškodíme. Musí být vidět, že jsme dosáhli zlepšení! Systém nesystém, prostě to tak vyjít musí. Něco s tím udělejte! A po Vánocích? Buď to vydrží, nebo zase přitvrdíme. Na vině budou nedisciplinovaní lidé beroucí obchody útokem. A ta vakcína, ta to snad zachrání!
Zbývá mi poslední špetka naděje, že se po Novém roce nedostaví třetí vlna, která by svou silou napotřetí vyhnala děti za škol, zasadila další úder ekonomice a stála několik tisíc spoluobčanů život.
Domnívám se, že nechat tuhle vládu dovládnout do řádného termínu parlamentních voleb je hazardem nejen s důvěrou, ale i s osudy a životy mnoha obyvatel České republiky.https://echo24.cz/a/SKh6T/pes-je-ve-tretim-stupni-tesne-s-rozvolnenim-nespechat-varuje-jeho-tvurce-kulveit