V roce 2016 se u nás „ze zkumavky“ narodilo celkem 4 504 dětí; průměrná úspěšnost přivedení dítěte na svět z jednoho cyklu umělého oplodnění přitom činila 11 procent... Hnutí Pro život upozorňuje, že ačkoliv náklady na asistovanou reprodukci představují pro veřejné zdravotní pojištění vysokou zátěž, není párům, které nemohou počít dítě, nabízena léčba příčin neplodnosti.

Číst dál...

Mnohaleté zkušenosti Hnutí Pro život ČR potvrzují, že jen málo žen volí potrat skutečně svobodně a většina se pro potrat rozhodne pod skrytým či otevřeným nátlakem svých partnerů, rodičů, dalších lidí a nejrůznějších okolností. Linku pomoci kontaktuje ročně až 400 žen. Téměř 80 procent z nich se cítí být pod tlakem, aby podstoupily potrat...

Číst dál...

Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych na této schůzi sněmovny předložil zákon, jehož absence křiklavě poškozuje lidská práva v České republice, ačkoliv v jiných zemích (např. i v Německu) je již akceptovanou normou. Jedná se o zákon o mnohoženství, tradiční instituci, která byla přítomna i u Slovanů, než ji bigotní a nesnášenlivé křesťanství vymýtilo...

Číst dál...

...divadlo působí lidem radost i nelibost, rozpaky i zklamání. Nevěděl jsem ale, že může působit tak palčivou bolest, zármutek a pocit zahanbení, morální hnus, strach ze znesvěcení, zoufalství a pocit bezmoci, jaký jsem viděl u těch, které jsem v posledních čtyřech měsících v Brně potkával; lidi všech generací, věřící i nevěřící, studenty i seniory. Mluvil jsem s nimi, vím, co je bolelo...

Číst dál...

Ono se to nezdá, ale i takový malý magazín, jakým je Skleněný kostel – ten nejmenší na českém internetu – dá spoustu roboty, především autorské a redakční – ale i jiné. Skleněný kostel má ovšem štěstí na obětavé spolupracovníky, kteří nechávají ve Skleněném kostele obrovské množství práce zcela zadarmo, na IT odborníka, který jej už několikrát postavil na nohy, na korektora, který jazyk Skleněného kostela mění v korektní češtinu a zachránil už vyznění mnoha článků, když neobratná chyba změnila jejich smysl. Skleněný kostel potkal řadu přemýšlejících autorů a třeba i pečlivých překladatelů.
Pokud Vám Skleněný kostel dává nějaké podněty k zamyšlení (třeba i k nesouhlasu?), pokud se domníváte, že jeho existence na českém internetu má svůj význam, podpořte jej prosím, vhoďte pár korun do klobouku, který teď klademe před dveře: číslo účtu 2400201943/2010. Neorganizujeme sbírku, jen prosíme o výpomoc mezi přáteli.

R e d a k c e 

Poslanecká sněmovna /.../ konstatuje

a) že klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy Evropské unie, nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně a

b) že rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími...

Číst dál...