Podle čísel, která zveřejnil 21. listopadu 2018 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS), se u nás v roce 2016 po početí technikami asistované reprodukce narodilo celkem 4 504 dětí; průměrná úspěšnost přivedení dítěte na svět z jednoho cyklu umělého oplodnění přitom činila 11 procent.
Hnutí Pro život České republiky k tomu vydalo tiskovou zprávu, ve které se mimo jiné praví: „Upřednostňováno by mělo být především léčení neplodnosti, jehož úspěšnost se pohybuje mezi 70 až 80 procenty. Současná nejčastější praxe, že páry, které nemohou otěhotnět, jsou bez pokusu o léčení posílány do center asistované reprodukce, je zásadní chybou. Umělé oplodnění je až na výjimky méně účinné, mnohonásobně dražší a představuje pro organizmus ženy extrémní zátěž.“
Hnutí Pro život upozorňuje, že ačkoliv náklady na asistovanou reprodukci představují pro veřejné zdravotní pojištění vysokou zátěž, není párům, které nemohou počít dítě, nabízena léčba příčin neplodnosti.Terénní gynekologové nemají od České gynekologické a porodnické společnosti vydané doporučené postupy diagnostiky a léčby příčin neplodnosti. Neexistují standardizovaná vyšetření a postupy, které musí gynekolog nabídnout pacientce v případě, že se na něj obrátí s problémem neplodnosti. U mužů je situace taková, že špatný spermiogram bývá automaticky vstupenkou do reprodukčního centra, ačkoli urologové mají doporučené postupy léčby hlavních příčin neplodnosti u mužů a tato léčba je nesrovnatelně levnější než asistovaná reprodukce.
„Umělé oplodnění v České republice je velký byznys, který zneužívá touhy lidí po dětech,“ říká k tomu Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.
V roce 2016 bylo u nás registrováno 41 center asistované reprodukce, z nich pět působilo v rámci fakultních nemocnic, jedno v pražském Ústavu pro péči o matku a naprostou většinu, tedy 35, vlastnily soukromé subjekty. Není žádné tajemství, že v tomto byznysu je silně angažován i kapitál spojený s nynějším předsedou vlády České republiky Andrejem Babišem.

 

Statistika ÚZIS viz: http://www.uzis.cz/publikace/asistovana-reprodukce-v-ceske-republice-2016