Na začátku měsíce října, který celá Kristova církev prožívá jako měsíc zasvěcený misiím a modlitbě svatého růžence, jsme se modlili: Všemohoucí Bože, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit (27. neděle v mezidobí – vstupní modlitba).
Všemohoucí Bůh tuto prosbu stále plní – včera jsem to zažil. Před několika týdny jsem dostal od jednoho kněze knihu. Je to knižní rozhovor s Robertem kardinálem Sarahem a jmenuje se: Den se již nachýlil. Muž církve, africký kardinál, naprosto jasně mluví o milované církvi, její současné krizi, zvláště nebezpečí zesvětštění – a nás vede k jejímu uzdravení skrze modlitbu a svátosti. Na jednu věc při četbě jsem ani nepomyslel, natož abych po ní toužil, a přece se to včera stalo skutečností – osobní setkání s autorem. Stalo se to při vzdělávacím setkání těch, které katolická církev posílá sloužit lidem ve vězení, s jejich biskupem v klášteře trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Nejdříve ráno při slavení Nejsvětější oběti mše svaté a potom po poledni, kdy se nám kardinál Sarah osobně představil a odpovídal na naše otázky. O několik myšlenek se s vámi v rámci rozjímání nad dnešním Božím slovem a při památce dnešních velkých světců – misionáře svatého Havla, svaté manželky, matky, divotvůrkyně svaté Hedviky a apoštolky úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu svaté Markéty Marie Alacoque – podělím. Také můžeme s vděčností vzpomenout dnešní výročí zvolení svatého Jana Pavla II. papežem.
Svůj životní odkaz vložil kardinál Sarah do čtyř knih. 1. Bůh nebo nic - buď budeš věřit v Boha a milovat ho, nebo nebudeš ničím. 2. Síla ticha – Bůh mluví v tichu, je velmi důležité ztišit se v tomto hlučném světě a naslouchat, zvláště dodržovat vzácné chvíle ticha při bohoslužbě a přijímat Boží slovo. 3. Den se již nachýlil – záchranu člověka a Církve hledej v modlitbě – viz dnešní evangelium, Lk 18, 1–8 – je třeba stále se modlit a neochabovat. Víra souvisí přímo s modlitbou. Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde? 4. Katechismus duchovního života – kdo vlastní a zná nový katechismus, k jehož vášnivému studiu po jeho vydání vyzval zvláště mladé katolíky papež Benedikt XVI.? Poslední otázka zněla: Co byste radil rodičům, kteří trpí tím, že jejich děti nechtějí chodit na povinnou nedělní mši svatou? Odpověď: Jak mohu milovat to, co neznám? V Senegalu, v mé rodné zemi, je většina muslimů, 74 procent. Proč oni tímto netrpí? Protože modlitba několikrát za den je u nich samozřejmostí. Děti se učí části Koránu nazpaměť. V tomto pro ně pořádají soutěže na různých úrovních. Ony se učí, na základě toho znají, a tím pádem mohou milovat. Co se učí naše děti v rodinách, jaká je v nich společná modlitba? Co se učí ve výuce náboženství? Mnohdy jsou to jen líbivé omalovánky a vystřihovánky.
Ve všech časech posílá milující Bůh svému lidu proroky, skrze které napomíná a vede svůj lid – berme jejich slova vážně. Pán Ježíš nám dnes klade na srdce důležitost a životodárnost modlitby – rozhovoru s Bohem.
S tím také souvisí velká radost z pohledu do řad sester trapistek, které svůj život zasvětily volání k Bohu ve dne i v noci. Velkou radostí je také přítomnost jedné kandidátky, která pochází z našeho kraje. Že by – kromě Boží milosti – vyslyšení každodenní modlitby trvající už 22 roků, svatého růžence na úmysly našeho společenství Nový Jeruzalém? Je třeba stále se modlit a neochabovat!
Všemohoucí Bože, v Duchu Svatém ti děkujeme za dar víry. Na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých, vyslyš nás, když s apoštoly a jejich nástupci voláme: Pane, dej nám více víry. Skrze Krista našeho Pána. Amen.