Minulou neděli jsme slyšeli zprávu o proměnění Pána Ježíše na hoře. Dnes jsme vyslechli zprávu o proměnění hříšného člověka vlivem Ježíšových slov (Jan 4, 5–42). A protože Bůh dává vždy víc, než po čem toužíme, tak se z proměněné, uzdravené ženy stává hlasatelka. Má úspěch pro nás nepředstavitelný – mnoho Samaritánů v Ježíše uvěřilo, a potom ještě víc, když slyšeli samotného Pána Ježíše.
V postním kázání kardinál Raniero Cantalamessa vzpomínal, jak jako malý chlapec v době žní nosil vodu žencům na pole. Vodu, která jim dávala sílu pracovat na sklizni obilí – chleba pro tento život. Už 43 roků nosí posluchačům životodárnou vodu Božího slova. Vodu moudrosti, vodu spásy. Vodu věčného života, po kterém každý člověk žízní a touží celým svým já. Jedním z hlavních omylů, bludů a smrtonosných lží současnosti je, že si tuto žízeň uhasíme sami, že si uděláme nebe na zemi.
Není to možné ze dvou důvodů. Jednak je to časová omezenost – roky, maximálně několik desítek let. Hlavním důvodem je, že se o to člověk snaží bez Boha. O to se snažila Samařanka, dokud ji Pán Ježíš nepožádal o vodu. Také po nás chce, abychom mu odevzdali svou vodu – své představy o nebi a své hříchy. Jako pro ženu, tak i pro nás má velký dar, vodu, která je pramenem vody tryskající do života věčného – Ducha Svatého. A to je i cesta každého člověka k získání skutečného a trvalého štěstí – nebe. Je to cesta, kterou nám ukazuje  a dává sám Pán Ježíš. Je to cesta kříže.
Slavný podnikatel řekl: „Cesta k úspěchu nevede přes zkratky.“ Slavný poutník na adresu zkratek říká: „Zkratka je vždy delší a náročnější.“ Jak často hledáme a nalézáme své zkratky. Odmítáme Boží cestu, ke které nás vede Pán Ježíš: „Vezmi svůj kříž a následuj mě“ (Mt 16, 24). Bezejmenná Samaritánka nám ukazuje cestu – přijala od Syna Otcův dar – Ducha Svatého, proměnila svůj život a okamžitě se o toto bohatství začala dělit. A to je to pravé a správné „dělání“ nebe už zde na zemi, ke kterému vede kříž, Boží slovo a znalost nauky Matky církve.
Všemohoucí, milosrdný Otče – na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých – dej nám svého Svatého Ducha. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.