Když jsem viděl obrázek norského teroristy Anderse Behringa Breivika se zednářskou zástěrkou, nepřikládal jsem tomu význam: atentátníkova záliba v různých uniformách byla zřejmá – a nejednalo se vždy o uniformy jednotek, kde by byl členem; a některé uniformní prvky si i sám vymýšlel...

Nyní však po českém internetu koluje odkaz na oficiální webové stránky Norského řádu svobodných zednářů ( http://www.frimurer.no/ordenen/15-aktuelt/1190-den-norske-frimurerorden-uttrykker-medfolelse-og-omsorg ), kde je vyvěšena zpráva, z níž vyplývá, že atentátník členem jejich sdružení skutečně byl – neboť je z něj „vyloučen s okamžitou platností“ (příznačné přitom je, že ve zprávě není terorista ani jmenován: norští zednáři se za něj velmi, velmi stydí...). Ve zprávě je dokonce odkaz na křesťanské hodnoty... To je ovšem jen v zemi, kde katolíků je tak do statistické chyby a oficiální protestantská církev je více než liberální a od autentického Kristova učení už velmi vzdálená...

Důležitější než samo Breivikovo členství je ovšem otázka, co znamená.

Dovolíte-li, ponechám stranou ty nejdivočejší konspirační teorie, které říkají, že atentátník chtěl norské socialisty, islám a multikulturalismus  nikoli poškodit, nýbrž naopak posílit, že mu tedy – superrafinovaně – šlo o opak toho, co dělal a co hlásá... A zeptám se: jsou snad zednáři proti multikulturalismu? Jde jim o odsun muslimů z Evropy? O tradiční Evropu? Řekl bych, že spíše naopak. Nemálo zednářů bylo myslím spíš mezi Breivikovými oběťmi, tedy mezi vládními úředníky a účastníky oficiálního mládežnického školení sociálnědemokratické strany.

Breivik tedy nevyjadřuje oficiální ideologii zednářů – a tím méně jejich „pracovní metody“, ty jsou úplně jiné.

Jde tedy podle mého názoru o jakéhosi mladého „zdivočelého“, „neposlušného“ zednáře... Ale jak se mohl mladý člověk bez jakéhokoli postavení stát členem takto uzavřeného a exkluzívního klubu? Domnívám se (ale je to jen moje spekulace), že členství jaksi „zdědil“ po svém otci (i když se otec o něj nestaral...), který byl, jak známo, norským diplomatem.

Velmi podivné ovšem je, že oficiální česká média, která si jinak v souvislosti s Breivikem všímají úplně všeho, kdejaké bezvýznamné maličkosti, se právě tomuto tématu, jistě zajímavému a atraktivnímu, vůbec nevěnují. Postrádám k této věci rozhovor například s Odilem Štampachem či samotným šéfem českých zednářů a chybí mi otázky televizní moderátorky Daniely Drtinové na to, zda snad nesílí vedle islámského také zednářský terorismus. 

 

…..........

 

 

Překlad webové zprávy:

 

„Jsem zděšen hrozným zločinem, který byl spáchán ve vládní čtvrti a na Utøya,“ říká
velmistr Norského řádu svobodných zednářů Ivar A. Skar.

„Se smutkem a lítostí soucítíme s těmi, kteří byli postiženi, a s jejich blízkými. V médiích se objevilo, že obviněný byl členem Norského řádu svobodných zednářů. Nyní je vyloučen s okamžitou platností.

Vyloučení je důsledkem činů, z jejichž spáchání je obviněn, a toho, že myšlenky, které, jak se zdá, je motivovaly, jsou naprosto neslučitelné s tím, čím se řídíme my.

Stavíme na křesťanských a humanistických myšlenkách a chceme, aby naši členové přispěli k podpoře charity, míru a dobra mezi lidmi.

Policii bude samozřejmě k dispozici veškerá naše pomoc a všechny informace, které jí můžeme poskytnout.“