Jméno Bátora na nás dneska kouká z titulních stránek všech novin; Miroslav Kalousek může být spokojen, jeho akce vyšla.
Přemýšlím marně, kdy se stalo, že by kvůli slovům jednoho sekčního šéfa – tedy úředníka, jakých je v tomto ranku na českých ministerstvech bezmála půl tisíce – odešla ze zasedání vlády celá ministerská garnitura jedné z koaličních stran. Vůbec si nevzpomínám, kdy naposled se nějaká partaj rozhodla, že bude bojkotovat jednání vlády; snad mi čtenáři nějakou takovou situaci připomenou, ale mně se vybavuje jen únor 1948 a odchod ministrů tří demokratických stran na protest proti běsnění komunistického ministra vnitra Noska... Chci tím říci, že neplní-li ministr svou ústavní povinnost zúčastňovat se jednání vlády, nejde v žádném případě o maličkost.
Jméno Ladislav Bátora dnes dominuje zpravodajství, ačkoliv i každý jen průměrně chytrý foxteriér by pochopil, že o Bátoru ve skutečnosti vůbec nejde; a jako kruhy ve vodě se kolem této kauzy šíří debaty o zákonu o státní službě, etickém kodexu, loajalitě, o svobodě slova a dalších jistě potřebných věcech... Mluví se dokonce o krizi ve vládě.
Problémem jsou Bátorova (jistě ne slušná, jistě ne inteligentní) slova o Karlu Schwarzenbergovi jako o prskajícícm starém chudáčkovi napsaná na Facebooku, kterými se však sám Schwarzenberg, jak se vyjádřil, cítí být spíše pobaven a nikoli uražen. Ostatně Bátora (a teď vůbec nehodnotím jeho osobu) jen reagoval na neméně urážlivá, i když pravda, žertovněji formulovaná, slova, jež předtím pronesl Schwarzenberg na Bátorovu adresu...
Když člověk včera (17. 8. 2011) viděl na schodišti Ministerstva financí vážnou tvář Miroslava Kalouska a za ním jako křoví přímo pohřební obličeje všech ostatních ministrů za TOP 09 (kromě právě Karla Schwarzenberga, který má dovolenou – také velmi zajímavé!) v přímém televizním přenosu brífinku, který se konal, zatímco vláda bez TOP 09 ještě zasedala – musel mít pocit, že jde o něco nesmírně urgentního. Ale (a to na brífinku nezaznělo ani z úst Miroslava Kalouska, ani z dotazů žurnalistů) – inkriminovaný Bátorův výrok je na Facebooku už od 9. srpna (!); vhod však přišel až včera. Proč asi? Ministři za TOP 09 se zasedání vlády účastnit nebudou, dokud ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš nevyhodí šéfa svého personálního odboru nebo sám neodejde. Přičemž zásadu, že nikdo, včetně jeho kolegů, nemá ministrovi co mluvit do obsazení jeho úřadu, neboť ministerstva jsou „monarchisticky spravované útvary“, v nedávné minulosti bojovně hlásal i sám Kalousek, například v případu svého úředníka Radka Šnábla, který se stará o daně a arbitráže, ačkoliv sám byl za krácení daně pravomocně odsouzen...
Prostě: zástupnost a umělost kauzy je natolik do očí bijící, že jsem se styděl za úroveň špiček české žurnalistiky, že ji berou tak vážně a – doslova – ji zobou Miroslavu Kalouskovi z ruky. Ovšem jméno Bátora už se stalo takovou negativní ikonou, že vše, co se ho týká, je přece velice a nesmírně důležité! I v tom tedy volil Miroslav Kalousek výborně a se znalostí scény.
Kdekdo, kdo žije v ne moc dobrém manželství, zná situaci, kdy se partner vyhne plnění manželských povinností tím, že ještě večer honem vyvolá nějakou hádku... Plnění jakých povinností se chce vyhnout český ministr financí? Na příštím zasedání vlády se má projednávat několik klíčových reformních návrhů...