Neděle večer: už se chystám, že napíšu Radě České televize, na Dny mládeže do Madridu přece vyrazily i tisíce mladých věřících občanů České republiky – proč o nich není v Událostech ani slovo? Ale těsně před koncem přece jen cosi je... Ale ani slovo o tom, co papež řekl. O maličko víc má Nova.

Pondělní noviny. Mladá fronta Dnes: listuji novinami sem a zase zpět, a ono nic: je to možné, že o více než milionovém setkání v jedné ze zemí Evropské unie – tam není ani slovo? Třeba jsem dostal vadný výtisk.

 Moje oblíbené Hospodářské noviny. Mají až na úplně poslední 28. stránce zajímavý snímek z agentury Reuters, malebnou skupinu osmnácti zamyšlených biskupů v ornátech (ale jistě by byl lepší obrázek papeže) a u obrázku popisek. O papežových slovech v něm opět není nic. Zpravodajství je převážně meteorologické, čtenáři se dozvědí, že ještě před bouřkou musely být stovky lidí ošetřeny kvůli přehřátí, vítr pak zbořil jeden ze stanů a pobořil i provizorní kaple. „To donutilo organizátory, aby dnes ráno prostřednictvím tlampačů věřícím a poutníkům sdělili, že ne každému bude umožněno zúčastnit se oltářní slavnosti svatého přijímání.“ Jistě, jistě, oceňuji, že o duchovním dění Hospodářky napsaly alespoň toto – ale proč se nezeptají někoho, kdo ví, co je to svátost oltářní a co je to svaté přijímání? Když už o tom tedy píšou... Ale možná z celé redakce nikdo nikoho takového nezná... (To, připomínám zejména pro čtenáře na Moravě, nemyslím to jako ironii.) A „věřícím a poutníkům“ – jako by šlo o dvě různé skupiny lidí.

 Postkomunistické Právo, k církvi jinak jednoznačně a otevřeně nepřátelské, má docela pěknou fotografii (AP přes ČTK), je na ní usmívající se a rozcuchaný papež bez čepičky, které se v katolickém žargonu říká solideo, o níž však Právo ví, že se jmenuje pileolus. A k obrázku celý článek, který přináší dokonce i klíčová papežova slova, jeho výzvu k podílu na životě farností, k modlitbě a účasti na mši. „Přátelství s Ježíšem Kristem vás vždy navede k zážitku víry, kdekoli se ocitnete, i kdyby se to mělo setkat s opovržením nebo nezájmem,“ dočetli se čtenáři Práva papežova slova.

 Ani jedno médium nenapadlo vyslat svého reportéra. Copak novinám nevadí přebírat jen zpravodajství agentur?

 Není to maličkost, takovéto téměř generální potlačení zpravodajství o jdné důležité události v médiích, která se považují za demokratická a objektivní. Je to forma násilí. Je to útok.