„Kupuj pole, Tomášku, ty ti žádnej neveme!“ Tuhle radu jsem od své sedmaosmdesátileté prababičky slýchal často. Na sklonku osmdesátých let zněla zvlášť komicky. Prarodičům sebrali pole, jedinou kravku, povoz i zemědělské náčiní. To už si babička nepamatovala. Opakovala jen moudro, které slýchala od svých rodičů.
 
Druhá babiččina vzpomínka, bohužel ekonomicky nevyužitelná, se týkala pana prezidenta. Babička žala časně zrána trávu pod lánským zámkem. Z obory vyjel pan prezident, seskočil z koně a pomohl jí s plnou nůší na záda. Pro babičku to znamenalo víc, než milión v kampeličce. Tak důvěrně nazývala jediný, postátněný bankovní ústav.

Pro neznalé dodávám, že „první dělnický“ prezident na koni nejezdil, louku nechal babičce znárodnit a bez ochranky nedal ani ránu. A ani pan prezident Beneš to nebyl.

Kdesi jsem četl, že tatíček Masaryk své ochrance často ujížděl. Brankou v lánské oboře, směrem na Tuchlovice. Nejspíš to nedělal proto, aby mé prababičce pomáhal s nůší na záda. Přesto mám důležitou indicii, jak se dnes říká, z nezávislého zdroje, a babičce věřím. Věřil bych jí i bez indicie. Vyšla z generace, kterou ještě učili, že lhát se nemá.

Poslední, nejstarší vzpomínka se týkala vánoční besídky na zámku. Psal se rok 1910 a moje sedmiletá babička byla členkou delegace mateřské školky u paní kněžny Fürstenbergové na lánském zámku. Paní kněžna seděla v křesle, byla moc milá a dala babičce cukrkandl na špejli.
  
Zajímalo by mne, co si v tak požehnaném věku budu pamatovat já?

Pana prezidenta jsem zblízka nikdy neviděl. Natož aby mi pomáhal nůši na záda. Aby taková situace, čistě hypoteticky, mohla nastat, musel by český stát u nás na Nouzově postavit nové výletní sídlo hlavy státu. Stane-li se tak, rád pořídím nůši.

Jednou nechybělo mnoho, a mohl jsem na vlastní oči vidět hned dvě hlavy států. Ve škole nám oznámili, že naší obcí projede delegace v čele s prezidentem Husákem a jeho vzácným hostem Todorem Živkovem, prezidentem Bulharské lidové republiky. Naše čtvrtá třída dostala za úkol vyrobit mávátka v rudé barvě a obsadit silniční úsek naproti kostelu svatého Havla. Ten se bohužel přesunout nedal. Naším úkolem bylo nadšeně mávat a projevovat nadšení nad příjezdem milovaných komunistických státníků. Nelze vyloučit, že postranním zájmem vedení obce i školy bylo odlákat pozornost od naproti stojícího goticko-barokního stánku feudální a buržoazní reakce. Tyhle starosti si předseda MNV s ředitelem ZDŠ mohli odpustit.
Po nekonečných dvou hodinách čekání se v zatáčce u kostela vyřítil služební vůz Veřejné bezpečnosti (tak se tehdy důmyslně pojmenovala policie). Měl zapnutý maják, výstražně houkal a minul nás asi devadesátikilometrovou rychlostí. Za ním, stejně rychle, projela kolona černých vozů s kouřovými skly, za kterými nebylo nic vidět. Řadu vozů uzavíral další policejní vůz, který kromě houkání a blikání šíboval z jedné strany silnice na druhou. Později jsem se dověděl, že se jedná o rafinovaný manévr mající za cíl zabránit tomu, aby prezidenta zezadu nějaký záškodník nezastřelil.

To vše se událo během tří sekund, takže ani největší šplhouni a synci z komunistických rodin nestačili pozdvihnout mávátko nad hlavu. Seřadili jsme se a rozpačitě, leč spořádaně vyrazili k budově školy. Tam nám soudružka učitelka vyprávěla o tom, jak se děti v socialismu mají dobře a jak pan prezident se soudruhy z ÚV mají děti rádi.
 
Vyprávění o slavných listopadových dnech vnoučata nejspíš nemine. Občas se kojím nadějí, že bych mohl být jedním z posledních pamětníků pražských revolučních událostí. A jistě budu, v stařecké pýše, čelit pokušení přimyslet si nějakou tu ránu obuškem či vlastní hrdinský čin. Ve skutečnosti jsem vyvázl bez tělesné újmy. To píši hlavně proto, abych v roce 2055 nemohl tvrdit něco jiného.

Nejraději budu dětem vyprávět o tom, že jsem nakonec babičku poslechl. Koupil ke stavení kus pole. Vysázel sad, usadil včely a stloukl bytelnou králíkárnu. A při každé sklizni doufal, že jednou někdo zjistí, že vozit jablka ze Španělska a hrušky z Madagaskaru není dobrý nápad.

Pole nám dnes nikdo nebere. Ale důvod, proč na nich hospodařit, ano. Své o tom vědí chmelaři, vinaři, pěstitelé cukrovky, obilí, lnu i brambor. Co by dal sedlák za dobrou úrodu? Dnes slýchám: „Je pěkný chmel, asi se neprodá. Je velká úroda brambor, klesnou prodejní ceny.“ Všechno je naruby.

Obávám se, že stav, kdy většina z nás pracuje v úřadech, navzájem si poskytuje služby nebo prodává zboží, které kdesi daleko vyrobil někdo jiný, nevydrží dlouho. A pak se nejspíš přestaneme usmívat nad radami našich prababiček.