„Je ČR VÁŠ stát?“

Ano, je, i když integrace do EU je již značná, takže se zamýšlím i nad tím, jak se cítím v tomto nadřazeném celku. Plně svoboden jako křesťan se ZATÍM cítím. Mohlo by se to ovšem rychle změnit.

Jako občan druhé kategorie jsem se nikdy necítil, lidé, se kterými se stýkám, mají drtivou většinou k mému přesvědčení úctu.

 

 

. . .

„Máte pocit, že Vaše křesťanské postoje a názory jsou v politice, v médiích, v umění dostatečně zastoupené, respektované a přítomné?“

Ne, nejsou.

Celkovou atmosféru vnímám jako přátelskou, vzhledem k nevýrazné prezentaci církve na veřejnosti nemá zřejmě nesouhlasící část společnosti důvod křesťany někam vytlačovat.


„Nepociťujete (snad...) ve svém rozhodování stopy tendence stáhnout se z veřejné sféry zástupně jen do soukromých struktur, definovaných osobními vztahy?“

To nepociťuji. Stahování se má trochu jiné kořeny. Člověk jednak zjišťuje, co je podstatné a co ne. Na druhé straně si čím dál tím více uvědomuje, jak se těžko hledají společné postoje i tam, kde by to principálně předpokládal.  viagra otc

Když čtu tyto otázky, tak si uvědomuji, že o nich uvažuji. Něco mi tam ovšem chybí. Můj pohled je křesťan-církev-společnost. Mám-li se jako křesťan cítit dobře ve společnosti, nestačí, abych se tam cítil dobře já, ale i společenství, do kterého patřím. A samozřejmě i já v tom společenství.

A tady začínají problémy. K těm základním klíčům, které Kristus předal Petrovi, přibyl už pěkný pakl dalších klíčů. A tak někdy mám pocit, že u některých se ani neví, na co jsou. Což by nevadilo, pokud by někde nebylo něco zbytečně zamčeno. V církvi vázne opravdová komunikace, daleko více se zdá, že nezáleží ani tak na prosperitě pastorační jako ekonomické. Vůči společnosti církev vystupuje vágně a nechává se vytlačovat z pozice něčeho, na čem je založená naše civilizace. Mám pocit, že se bojí v konkrétních případech vydávat jakékoli morální soudy z obavy o ztrátu přízně. Možná by se dalo říct, že se po létech strávených ve stínu komunistické ideologie vyhřívá na výsluní přízně v domnění, že se současnou společností a jejími zákony je zadobře. Možná je, ale může se to rychle změnit.


Evropská unie nám v mnohém koná medvědí službu. Z ní se šíří pod rouškou tolerance rozpad morálních principů, na nichž tato společnost stojí. Nejvyspělejší státy EU už začínají sklízet ovoce. EU vnímám spíš jako protikřesťanský prvek. Pilní evropští úředníci by mohli církev, a křesťanské tradice naší země vůbec, v budoucnu obalit dost těsnou pavučinou tolerančních předpisů a zákonů.