Zdá se, že většině české populace je katolická církev lhostejná, že v ní vidí něco, co jen přežívá z minulosti a nemá nárok na existenci v moderní době, a to proto, že jí církev takto byla dlouhodobě prezentována. Proti těmto mýtům a pomluvám, uvědomuje si katolík, nestačí víra, je třeba také vědět a povědět. Kdo z nás si jasně uvědomuje, že moderní západní civilizace vyrostla z křesťanských kořenů a dovede to názorně přednést a vyložit? Vstříc těmto snahám vychází kniha Thomase E. Woodse, Jr., Jak katolická církev budovala západní civilizaci (Res Claritatis, 2008). V ní jsou bod po bodu ukázány katolické zdroje moderní civilizace, které jsme dosud neznali, protože je překryla pověst temného středověku. A právě tehdy se v katolickém prostředí formovaly takové vymoženosti současné společnosti, jako je vysokoškolský vzdělávací systém, racionální způsob uvažování, jehož plodem je věda a technika, návaznost na antickou kulturu a myšlení, umění a architektura, zákonodárství vůbec a mezinárodní právo zvláště, ekonomie, morálka a charitativní aktivity i náhled na svět skrze představu jediného, svrchovaného, transcendentního a dobrého Boha. Woods ukazuje, jak vzešly z činnosti katolické církve a že nebýt toho přemosťujícího proudu, nebylo by naší civilizace. Proč jsme to dosud nevěděli? Proč tím jediným, co vytane na mysli průměrného občana, je dojem, že církev je zkažená? To je otázka, na kterou dává odpověď 250letá „snaha popřít jakýkoli pozitivní podíl křesťanství, resp. Římskokatolické církve na vývoji naší kultury a civilizace“ (Dominik Duka).
 
Stejně jako Woods a ještě názorněji se zmíněnými retušujícími a překreslujícími předsudky a pověrami bojuje Radomír Malý ve svém seriálu Církev ve službě člověku, uveřejňovaném v časopisu brněnských minoritů Immaculata. K ilustraci témat uveďme názvy jednotlivých dílů (zatím v číslech 105 až 116):
(1) Mravní přednosti starozákonního Izraele
(2) Kristova revoluce
(3) Křesťanství mění tvář společnosti
(4) Nerozlučitelnost manželství a povznesení rodiny
(5) Žena v pohanství a v křesťanství
(6) Pohanství dobro, křesťanství zlo?
(7) Mniši jako nositelé technického pokroku
(8) Vynálezci a objevitelé z řad mnichů a kněží
(9) Církev a školství
(10) Církev a univerzity
(11) Proti pověrám: ordáliím a tortuře
(12) Pohanská, nebo „křesťanská“ pověra?
Kéž by vyšel knižně i tento seriál. Ovšem přečíst si jej můžete, i když Immaculatu nemáte po ruce: ta je také na síti na adrese

http://immaculata.minorite.cz.