Modlitba na pouti (Sv. Kopeček u Olomouce, září 2011)


Drahý Otče,
v srdci nesu všechny lidi celého světa.

Každý z nich potřebuje zvláštní vedení,
péči a obejmutí.
Není nikoho, kdo by v srdci netoužil po lásce,
po bezpečné, rodičovské lásce.
Jen Ty ji můžeš dát.

Vím, že je já nemohu všechny unést svou láskou,
ale objímám je do své náruče
Tvou láskou,
která skrze Eucharistii
žije ve mně.

To je má jediná naděje,
že Ty jsi tak mocný a vševědoucí,
že znáš každého do poslední jeho myšlenky,
či skryté touhy.

S touto vírou se na Tebe obracím,
abys promiloval každého z lidí žijících
a odpustil těm,
kteří nás už předešli do věčnosti.

Tvá láska, která v nás žije,
touží zcela bez hranic
po smíření lidí s Tebou.
Ať se tak stane.
Amen.