§ 1

(a) Vít Bárta je darebák, který se dostal do Parlamentu díky obelhávání voličů a s jediným úmyslem: rétorikou o boji proti korupci sám získat příležitost k masivní korupci a takto realizovat (ovšemže nelegální) zisk; svoji stranu Věci veřejné za tímto účelem vedl jako organizovanou mafiánskou jednotku a každý, kdo se na ní podílel, si toho musel být vědom.
(b) Je jenom zásluhou médií, především deníku Mladá fronta Dnes, že se Vítu Bártovi jeho záměr tak docela nepodařil.

 

§ 2

Peníze, které Vít Bárta dával v obálkách svým poslancům, jsou samozřejmě úplatek, a nikoli standardní půjčka; z verdiktu, který to v souladu se zdravým rozumem konstatoval, ovšem nemohu mít přehnaně velkou radost.

 

§ 3

Rozsudek v této věci, který padl dne 13. dubna 2012, je totiž krajně podivný a vzbuzuje různá ještě podivnější podezření, a to přinejmenším z těchto důvodů:

(a) desítky jiných korupčních kauz nedospěly ani k soudu – ale v této věci padl rozsudek v řádu měsíců od prvních zveřejněných zpráv o předmětné záležitosti;
(b) je krajně nezvyklé, že soud se jako v případě Jaroslava Škárky rozhodne pro podstatně přísnější trest, než jaký navrhovala státní zástupkyně; nepodmíněný tříletý trest za podvod, který nezpůsobil nikomu materiální újmu, vynesený navíc nad dosud občansky bezúhonným člověkem je něco zcela mimořádného; soud obsáhle dokazoval, že uvnitř politické strany Věci veřejné se odehrával pokus o jakýsi vnitrostranický puč a že obžalovaný Jaroslav Škárka a poškozená Kristýna Kočí se na něm podíleli a jednali s úmyslem zdiskreditovat obžalovaného Víta Bártu; pokud by něco takového bylo hodno nepodmíněného trestu odnětí svobody, musela by být v tuto chvíli ve vězení celá česká politika od radnic a neparlamentních stran až po ODS a komunisty – protože nevybíravý boj o moc a snaha zdiskreditovat soupeře se na všech úrovních politiky odehrává dnes a denně;
(c) Jaroslav Škárka vyslechl rozsudek, informaci o tom, že může jít na roky do vězení bez nejmenší viditelné emoce, jako by jej už předem slyšel, jako by se ho ani netýkal; a možná, že se ho opravdu netýká;
(d) není příliš obvyklé, aby soud konstatoval, že stíhána by měla být i osoba, která je před soudem v roli poškozené, výslovně toto stíhání doporučil orgánům činným v trestní řízení – a ty neprodleně oznámily, že už to řeší; Kristýna Kočí, zdá se, jen tak snadno nevyvázne.

 

§ 4

(a) Když se u nás řeší špína, další špína vzniká;
(b) pokud jste mladí a zdraví, doporučuji vám uvažovat o emigraci, protože v této zemi se nic příliš dobrého nechystá.