Kdyby se někdo rozhodl napsat učebnici demagogie – jakousi kuchařku demagogických postupů – neměl by zapomenout na včerejší (28. 6. 2012) tiskový brífink Jana Mládka, stínového ministra (málem jsem napsal monstra!) ČSSD, věnovaný majetkovému vyrovnání státu a církví.

Jan Mládek předvedl na kameru jakési mapy & nějaké grafy. Na jedné mapě byl Středočeský kraj. Obce, ve kterých církve žádají o nějaké nemovitosti, byly vyznačeny červeně: a mapa se jenom červenala! Sociálnědemokratický volič anebo hlupák (což je v mnoha případech totéž – ale zdaleka ne ve všech případech, samozřejmě!) se měl vyděsit: tolik toho ty církve dostanou! Podvod byl v tom, že červeně byly na mapě vyznačeny CELÉ KATASTRY OBCÍ, kde církve žádají třeba jen o nějakou maličkost...

Jan Mládek a jeho dodavatelé podkladů našli i dalšího strašáka: objevili dva katastry (Čeladná a Praha-Ďáblice), kde by měly církevní právnické osoby dostat více než 50 % jejich rozlohy. Občane, děs se! – Ale proč? Buď jsou církve nebezpečné zlo, a pak je zakažme – nebo jsou normální (i když třeba pro někoho zvláštní, ale to je jen jeho problém) součást společnosti, a pak je církevní vlastnictví půdy stejně samozřejmé a normální jako vlastnictví soukromé, městské nebo státní. Propagandistické stylizování církví do role jakéhosi legálního, ale i tak velmi podezřelého subjektu (s jasným záměrem vytřískávat z toho politické body) je cosi, co je nebezpečné pro společnost: je to šíření ideologické nenávisti, ideologické sortýrování občanů.

Na církve je vůbec třeba dávat pozor. A protože mnoho občanů při sčítání lidu rubriku náboženství nevyplnilo, nevíme vlastně přesně, kolik těch věřících je... Proto by se měly zavést daňové asignace, o těch se Jan Mládek také zmínil, i když s restitucemi přímo nesouvisejí. V případě zavedení daňových asignací by se každý jmenovitě přiznal, kolik chce dát církvi – a měli bychom jasno! Řekl Jan Mládek.

A nyní přijde trumf. Víte z čeho americká církev odškodní oběti svých pedofilních skandálů? Z českých restitucí! Převede jim je Vatikán. Tak pravil Jan Mládek. Ne že by to bylo jisté, ale může se to stát, informoval Mládek.

Vážení občané, budiž jasně řečeno: Nemůže se to stát. Z mnoha důvodů to není možné.

To jenom sociální demokracie (vedená formálním katolíkem Bohuslavem Sobotkou) šíří strach, zlobu a nenávist.