Dnes může každý kázat sebevětší nesmysly a nejpodlejší výmysly a je na nás samotných, abychom se s tím naučili počítat, což vyžaduje být stále ve střehu. Jen svobodné sdělování však zajistí, že bude moci své říci i pravda. Ovšem často se stává, že není ve změti hlasů slyšet a bývá ukřičena.
 
Ještě horší je, když si na lži někdo vybuduje živnost, což také lze. Například bulvár. A jako on pracuje účelově se lží, najdeme i knižní publikace či televizní pořady účelově založené na dezinformaci. A tak, jako je kontraproduktivní věnovat bulváru soudní pozornost, nemá smysl ani vyvracení nepravdivých tvrzení bulvárních knih a pořadů. Zároveň se ukazuje, že klepařské noviny i knižní a filmové senzace si vždy najdou svého konzumenta. Je to zřejmě tím, že pravda je jen pro vyvolené a zasvěcené a jen takoví, co po ní prahnou, si ji zaslouží. Anebo podobně, jako lze vyznávat devízu „Pořádek je pro blbce, inteligent ovládá chaos“, je třeba servírovat informace mase tak, aby měla v hlavě galimatyáš a dala se tak snáz ukočírovat?

Až k myšlenkám tohoto typu může dojít divák velice zdařile, vynalézavě, pečlivě a s popularizující názorností a přesvědčivostí zpracovaného seriálu Okem Boha Hóra, 1–10 (vcelku cca 8 hodin videa, dostupné na adrese
http://www.youtube.com/watch?v=MGKXr2EIeVg&feature=results_video&playnext=1&list=PLAC271B8EF68BF792).

Na každý pád zaujme. Cosi tu však vadí. Hned v úvodu je například jako faktum prezentována historická existence Atlantidy, o níž tuším se zmiňoval jen Platón ve svém textu, který můžeme chápat jako starověkou sci-fi. Myslím, že přinejmenším by mělo být zmíněno, že jde v našem případě o hypotézu, byť založenou na kosmologickém výkladu. Stejně samozřejmě je pojat výklad o fungování pyramid, zejména pyramidy v Sakkáře: jsou to prý stroje na výrobu energie, které umožňovaly transport gigantických bloků kamene ke své stavbě.

V kontextu explikace pyramid jako energetických strojů je zmíněn dokonce Ježíš, o kterém se tvrdí, že věděl o této technologii, založené na tachyonové energii, energii světla, a že to, co pokládáme za zázraky, bylo založeno na využití této energie, energie myšlení, která vibruje vysokou frekvencí lásky. Dokonce prý to potvrdil svým prohlášením v tom smyslu, že nejvyšší hodnotou je Světlo. K tvrzení, že existuje nespočet kosmických civilizací, je zase použit jeho citát o nespočtu příbytků, které má Bůh pro nás k dispozici.

V této souvislosti zaujme třeba důraz na tvrzení, že Egypt vyznával jediného Boha a zároveň že v základu náboženských představ Egypťanů je vývojem v rámci kosmického roku zakotvena teorie převtělování. Tyto teze jsou tu opakovány tak často a naléhavě, jako by měly vytěsnit představu křesťanskou.

Jsou to nenápadné detaily, u kterých vás však napadne: A je to opravdu tak? Odkud tohle vědí? A vzápětí zapochybujete o celém seriálu a je vám líto té … poctivé propagandistické práce, svědomitě odvedené, a litujete, že tomu nemůžete věřit, když se vám tolik chce dozvědět se fakta. Ale z toho, co vidíte, laik nemá šanci poznat, co je pravda a co bohapustý výmysl.