Říká se, a je to pravda, že analýzou jazyka se dozvíme vše podstatné o nějakém člověku, hnutí anebo instituci; řečnický styl, a tím i styl chování české sociální demokracie je agresivní, zlý, plný nenávisti; české sociálnědemokratické špičky mají sklon k manipulaci skutečnosti a k zastrašování oponenta; naštěstí nebudou mít tito lidé šanci (alespoň doufám!) vládnout někdy totalitním způsobem  jinak by bylo na místě obávat se nejhoršího.

Na včerejší (30. 8. 2012) tiskové konferenci Národní ekonomické rady vlády vystoupil Jiří Schwarz (docent na Národohospodářské fakultě pražské Vysoké školy ekonomické a vedoucí tamní katedry ekonomie, prezident Liberálního institutu) s rozborem, který dokazoval to, co je myslím jasné každému, kdo se s věcí seznámil  totiž že z dlouhodobého hlediska jsou církevní restituce pro stát výhodné. Hlavní ekonomický mluvčí ČSSD Jan Mládek to s šarmem sobě vlastním označil jako „drzost“.  Vyslovit jiný názor, než jaký šíří ČSSD, je jistě nesmírná drzost.

A dodal, že docent Schwarz „sehrává nedůstojnou roli“. Jakou roli? Vyslovil svůj názor a doložil jej vysoce odbornými rozbory. Že by bez restitucí, což je jasné každému, dokonce i Janu Mládkovi, v příštích letech explodovaly výdaje státu na platy narůstajícího počtu duchovních narůstajícího počtu církví? Žádný problém, tvrdí Jan Mládek stát , který by si církevní majetek ponechal, by se prostě vzdal povinnosti živit duchovní, tedy: zřekl by se závazku, který na sebe vzal při zabrání církevního majetku a bylo by! Vysoká morálka sociální demokracie v praxi. V USA také stát neplatí duchovní a církve tam žijí jen z toho, co si samy vyberou, argumentoval dál Mládek  to už se člověku, i když se snaží ovládat svoje emoce, skutečně otevírá kudla v kapse. V USA, milej Mládku, stát, a to ani jeden z padesáti, ani federace, nikdy žádné církvi majetek nezabavily.

Docent Schwarz prý, posílil věcnost debaty Jan Mládek,

 

 

 

„žertuje“, a to „s celým národem“; a když oponent ČSSD vysvětlil, proč prolomení restituční hranice 25. 2. 1948 nehrozí, Mládek triumfoval: „Ano, teď jsme slyšeli, jak se to prolomení uskuteční.

O sociálnědemokratickém jazyce a stylu by se dalo mluvit ještě dlouho; ale diskutovat s idelogickou nenávistí nemá cenu. To, co bylo řečeno, je jen tak na ukázku.