I přesto, že nedávné volby nedopadly nijak sympaticky, zejména pro nás, křesťany, protože k moci se derou lidé, kteří nepřejí církevním restitucím, máme možnost i nadále zakoušet nekonečný příliv Boží milosti podle toho, jak velká je naše víra.

Je pravda, že jsme zažili studenou sprchu v podobě triumfu komunistů. Víme, že komunismus – ďáblova ukolébavka uspává v dnešní době ještě stále dost lidí. Pro křesťana, žijícího modlitbou, je to ale výzva k ještě hlubší modlitbě a oběti.

Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kdy jsem ,,testoval" sílu modlitby pomocí růžence svatého Otce Pia z Pietrelciny. Modlil jsem se každý den asi tři týdny tento znamenitý růženec. Musím přiznat, že se to projevilo u nás doma velkým přílivem pokoje a míru. Ale když jsem s modlitbou přestal, ďábel silně zaútočil.

A tak je to i s celou církví. Pokud upadá modlitba jednotlivých křesťanů, rodinná modlitba a další projevy hlubokého duchovního života, nemůžeme se divit, že zlo – třeba v podobě komunismu a jiných bludů – tolik nabírá na síle.

Kéž nám náš Pán dá sílu žít, milovat, ale také se vytrvale modlit.