O Boží moci – reakce na článek Odkud se bere dobro
http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=2847:a&catid=13:duchovnost&Itemid=9


Jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými.“ (Řím 5, 18–19)

Boží moc je větší, než si dokážeme uvědomit. Máme zkušenost, že zatímco kapka splašků změní sud vína ve splašky, kapka vína sud splašků nepromění. A právě o tom mluví citovaný úryvek z Bible. Kapka Boží dobroty promění sud lidské zloby, zla a špíny v dobro.

Možná máme tendenci tomu moc nevěřit, protože s tím mnoho zkušeností nemáme. Určitě ji nezískáme ze sdělovacích prostředků. Ale jsou lidé, z kterých Boží lásku cítíme silněji a v jejich blízkosti tomu máme schopnost uvěřit spíše. Takovým se říká světci. Když kapku té Boží dobroty zakusíme, snažme se nenechat si ji pro sebe. Možná se tak těmi světci staneme.