Jedním z klíčových témat druhého kola prezidentských voleb se díky iniciativě týmu Miloše Zemana stal odsun sudetských Němců (termín podle úsloví Dnes je počasí, že by psa neodsunul). Problematika vzbudila silné emoce.

Před lety jsem měl v práci staršího kolegu, který byl ochotný a usměvavý, dalo by se říct typ sluníčko. Jednou jsme se v hovoru dotkli otázky potomků diktátorů či válečných zločinců. Řekl jsem, že na děti nacistů nelze vztahovat odpovědnost za činy jejich rodičů, a reakce kolegy byla velmi prudká: Hadí plémě, které je potřeba vyhladit! Po chvíli vypjaté diskuze se svěřil, že jako dítě dostal při domovní prohlídce od gestapáka za nějakou poznámku silnou facku. Bylo vidět, jak je tato vzpomínka i po desetiletích stále bolestná. Jinak mírného člověka jsem skoro nepoznával, jako by se dotknul drátu pod napětím. Bylo patrné jeho stále živé vnitřní zranění, u něhož nedošlo k uzdravení a které zřejmě bylo příčinou neschopnosti s odstupem a racionálně uvažovat o principu kolektivní viny.

Takové a ještě mnohem horší rány v sobě nosila a mnohdy stále nosí velká část lidí, kteří prožili protektorát; tento vliv se přenáší i na další generace. Z vlastních sil uzdravit tato zranění bývá často nemožné. Jaká část lidí ví, jak jim osobně by prospělo odložení nenávisti a odpuštění a že existuje Zdroj síly ochotný a toužící pomoci tam, kde již sami nemohou? Ještě méně bude těch, kteří takové uzdravení prožili sami nebo byli jeho svědky ve svém okolí. Sedlák Mařánek, zlikvidovaný komunistickou totalitou, říká na smrtelné posteli: „Nedonutili mne nenávidět!“ Jeho osud zachytil Jiří Hájíček v knize Selský baroko (viz: http://www.katyd.cz/clanky/nedonutili-me-nenavidet.html ). Mnoho lidí tlaku podlehlo a stali se svým utiskovatelům částečně podobní. Nemůžeme je ale soudit, zvlášť pokud jsme srovnatelné zkoušce nebyli sami vystaveni.

V oblastech souvisejících se zraněními se těžko zápolí racionálními argumenty, protože hlavní příčina reakcí je jinde. Pokud se podaří vyjasnit a uzdravit vnitřní zranění, jsou předpoklady pro úspěšnou racionální diskuzi mnohem příznivější. V předvolební kampani stačilo otevřít otázku sudetských Němců, u níž je postoj Karla Schwarzenberga známý, a úspěch u části voličů by byl zaručen i při věcném přístupu, natož po umocnění prostředky použitými týmem Miloše Zemana. Stačilo stisknout tlačítko.

V rozhovoru po volbách pro Deník Insider  http://www.denikinsider.cz/bernd-posselt-exkluzivne-cesi-nebojte-se-uz-pochybnych-strasidel/?eid=453 měl svůj díl pravdy Bernd Posselt, když jako vzkaz Čechům citoval Jana Pavla II: „Nemějte strach, otevřete okna a vyvětrejte, vpusťte sem čerstvý vzduch.“ Pro část sudetských Němců, kteří neberou problematiku komplexně, vidí jen křivdy způsobené jim a nevzdali domáhání se majetku, ovšem platí stejná výzva.

Podstatná je povaha tohoto čerstvého vzduchu, zda pozveme a vpustíme takový, který má i sílu zastavit stále živé destruktivní procesy. Abychom příště opět nezjistili, a mnozí s překvapením, co se skrývá pod pokličkou.