Proč jsem prý do Skleněného kostela nic nenapsal o Benediktu XVI. a o jeho abdikaci, zní dotaz ze čtenářských řad... Demise Benedikta XVI. se mě dotkla velmi osobně. Jak jsem o ní slyšel – a v první chvíli jsem to, jako asi mnozí, považoval za hoax, okamžitě se mi vybavila Benediktova velmi skromná slova ze samého začátku jeho papežství, když řekl, že pontifikáty německých papežů bývají jenom krátké a málo významné... A měl jsem chuť právě toto nějak souhlasně – nesouhlasně komentovat, ale nevěděl jsem, jak... Byl jsem rád, že o demisi Svatého otce, a to moc dobře, pro Skleněný kostel napsali jiní... Snad bych jen mohl dodat, kolik lidí, v církvi i mimo ni, zprava tak jako zleva, se doslova vyžívalo v tom, jak papeže co nejvíce ponížit. Neposlušnost je pro některé katolické činitele už málo – jejich věcí je otevřená vzpoura, urážky a jasný, hlasitý výsměch.

V této souvislosti mě myslím nejvíc (asi tak o dvacet centimetrů do výše) nadzvedla slova olomoucké biskupky Jany Šilerové (já teda nevím, co tam má pan arcibiskup Graubner za personál!), ježto se dala slyšet, že Benedikt XVI. asi odstoupil proto, že poznal, že se nehodí do dnešní doby... Málem jsem tehdy už něco napsal, jakousi polemiku, ale pak jsem i toho nechal... (Nehodí se do dnešní doby, nehodí se do dnešní doby – no, faktem je, že paní Šilerová se zato do dnešní zvrhlé doby hodí dokonale. Jak zadek na hrnec – abych citoval oblíbená slova poslance Vítězslava Jandáka, bývalého to ministra kultury za ČSSD...)

Ale zpátky od biskupky Šilerové k duchovním věcem. Demise Benedikta XVI. se mě velmi osobně dotkla. Já nevím: cítím v ní něco osudového, až eschatologického. Jakoby zvonění už blížícího se naplnění časů. V pozoruhodném takzvaném Malachiášově proroctví, velmi přesné charakterizaci papežů stručnými metaforami, jsou Benediktu XVI. přiřčena slova „Gloria olivae – Sláva olivy“. Zatímco charakteristika blah. Jana XXIII. „Pastor et nauta – Pastýř a kormidelník“ byla jasná od počátku, stejně tak jako jistě i sv. Pia X. „Ignis ardens – Hořící oheň“ a také obrazy dalších papežů byly přinejmenším, aspoň pro mě, zřetelné při jejich odchodu – sláva olivy je pro mě temná až dosud, i když už pontifikát končí... Člověka sice napadne odkaz na Zjevení 11, 4, respektive Zachariáš 4, 3 – ale tam jsou olivy dvě! A naznačovalo by to navíc mučednickou smrt papeže (nebo teď dvou papežů, když jsou to dvě olivy?!). Prostě je to nejasné.

Žijeme v těžkých a temných dobách a je třeba se modlit a důvěřovat ve velikou Boží moc.