Je Bílá sobota... Den klidu, den, kdy náš Pán Ježíš Kristus spočinul v hrobě.

 

 

Poprvé, co pamatuju, je letos Bílá sobota skutečně bílá – všude, kam oko dohlédne, když vzhlédnu od počítače, tam leží sníh... Velikonoce na sněhu, nikoli na blátě. Bílá byla i roucha asi dvacítky ministrantů, kteří se modlili hodinky s panem farářem, když jsem se dopoledne stavil chvilku v kostele u – symbolického – Božího hrobu... Bílá jako roucha katechumenů, lidí připravujících se na křest, kteří od nejstarších dob a i dnes právě dnešního dne přijímají odpouštění hříchů a nový život z vody a Ducha Svatého. 

Už před-předchozí papež blahoslavený Jan Pavel II. řekl (kdy a kde přesně to řekl, už nevím...): „Církev dnes prožívá svoje Getsemany – protože nastal čas jejího očišťování...“ Getsemany, Getsemanská zahrada, místo modlitby, místo smrtelné úzkosti Páně před jeho zatčením a utrpením. Čas tísně, čas krvavého potu...

A co bylo potom? Nikdy jsem na tento papežův výrok nezapomněl – a když se objevila ta neskutečná záplava pedofilních skandálů kněží, říkal jsem si: církev teď prožívá svoje bičování; skutečné, kruté a nekonečné jako v Gibsonově filmu... Aby se tomu správně rozumělo, co myslím: církev bičovala nejen média, donekonečna rozmazávající tyto otřesné případy, ale církev, mystické tělo Kristovo, drásali především pachatelé, duchovní a církevní zaměstnaci, kteří se těchto zločinů dopouštěli...

Snad máme před sebou Velký pátek – tedy skutečné krvavé pronásledování církve, jaké vidíme už nyní na mnoha územích, kde vládnou hinduisté a muslimi. A pak Bílou sobotu – den klidu, den zdánlivého konce, zdánlivě úplného potlačení církve – před jeho zmrtvýchvstáním, jeho, říkám, protože církev je On, Ježíš Kristus, jeho mystické tělo. Hm, nejsou to vše jen nějaké moje fantasmagorie? Jistě, mohou být, jsem všechno, jen ne prorok; nevím nic.

Ale dnes je Bílá sobota roku 2013. Je ticho, je klid. Svět otevírá dokořán oči, aby lépe viděl nového papeže Františka. (Čtyři tisíce novinářů z celého světa mu věnovalo svou profesionální péči.) 

Je Bílá sobota, počítáme už jenom minuty do Vzkříšení.