Nedaleko od Prahy, uprostřed polí a na dosah rozrůstajících se příměstských satelitů, leží bývalý františkánský klášter, poutní místo Hájek s klášterní kaplí Navštívení Panny Marie a nejstarší českou loretou.

Čtyřicetiletý pobyt vojáků československé armády připomíná dřevěná strážnice u vstupní brány. V péči o klášter se socialistická armáda nevyznamenala. Ale ani vojáci nemají rádi, teče-li jim za krk. A tak nevzhledná, plechová krytina zabránila ještě větší devastaci. S klášterem sousedí rozlehlý lesopark, v okolí Prahy učiněný klenot. Ten, na rozdíl od kláštera, františkánské provincii navrácen nebyl. Ministerstvo obrany jej protiprávně, v rozporu s blokačním paragrafem, převedlo na soukromého vlastníka. Po nedávném rozhodnutí o restituci církevního majetku svitla naděje, že by klášter a park mohly znovu patřit k sobě.

Díky úsilí františkánského řádu, farníků a mnoha dalších nadšenců se klášter s okolím pozvolna, ale vytrvale opravuje a začíná sloužit poutníkům.

Těch se o prvním májovém dni sešlo kolem tří set, takže plánovanou bohoslužbu ve vytopeném refektáři vystřídala mše svatá pod širým, trochu podmračeným nebem.

Je to jiná pouť, než známe z Moravy nebo jižních Čech. Uprostřed ztichlého, stále ještě zbídačeného kláštera. Převažují Pražané a poutníci z Kladenska. Kde by se tu vzaly kroje?

Jasné, pěkné kázání. Svátek má svatý Josef Dělník. Mnoha věcem nerozuměl. Neměl zcela jasno, pro jaké poslání vyrůstá jeho adoptivní syn. Ale naslouchal. A plnil Boží vůli. V Egyptě, v dílně v Nazaretě. Nepoddal se pochybám, a že jich muselo být.

Taky mívám pocit, že přestávám rozumět. Že se svět zbláznil a málokdo to vidí. Co chce Bůh ode mne?

Bohoslužbu zakončují litanie v loretě. Tam se nás nevejde ani pětina. My, venku zůstavší, uklízíme dřevěné lavice do ambitů. Na řadě je výborná polévka, něco mezi bramboračkou a kulajdou. Domácí makovník, bábovka, řezy. Káva a čaj pro poutníky. Každý platí podle možností, dobrovolně do košíčku.

Zkoumám, co se od loňska opravilo. Vida, přibyla zrestaurovaná okna, na dvou třetinách střechy nahradily plech bobrovky, rozlehlou místnost nad loretou vyhřívají krbová kamna.

Kupuji františkánské tričko a svíčku. O hlavní pouti toho bude víc. Zvláště přijede-li pan vinař z Moravy, co prodává mou oblíbenou Pálavu.

Tak za měsíc za dva v Hájku na shledanou!