Papež František se zajímá o život rodin na celém světě a chce se těmito otázkami zabývat na příštím mimořádném biskupském synodu. Sekretariát synodu na jeho přání přistoupil k dosud ne běžnému kroku: rozeslal místním církvím na celém světě dotazník. Jeho otázky umožní, aby se místní církve aktivně zúčastnily na přípravě synodu. Odpověďmi na (všechny nebo alespoň na některé) otázky synodu mohou věřící přispět k tomu, aby biskupové světa měli co nejvěrohodnější představu o životě rodin v dnešní době. Dotazník je možné vyplnit v tomto odkazu na stránkách brněnského děkanství:

 

https://docs.google.com/forms/d/1oIrB9NO8Bx2qMp-w5Q0BdNrGBitpQz93FEI9p-yrpyI/viewform

Brněnské děkanství dodává: Prosíme o stručné a srozumitelné formulace. Usnadníte nám tím zpracování dat. Není třeba odpovídat na všechny otázky. Děkujeme. Odpovědi přijímáme do 30.11.2013. Děkujeme za váš čas a ochotu.