S jistou úlevou jsem dočetl smlouvu nově vznikající vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Nevím, zda je její text výsledkem náležitého tlaku mně názorově nejbližší KDU-ČSL, možným průsečíkem postojů názorově si dosti vzdálených partnerů nebo prostým důsledkem oslabení pozice ČSSD kvůli vnitrostranickému střetu. V dané situaci je text pravděpodobně tím lepším, co se dalo očekávat.

 

1. Text je vyvážený. Koalice se vyhýbá krajnostem.

2. Koaliční smlouva neobsahuje sociálně inženýrské prvky, které se, bohužel, stávají běžnou součástí vládních prohlášení v zemích ležících západně od naší hranice.

Tedy neobsahuje je explicitně. Záleží na vládní praxi, jakým obsahem některá obecná ustanovení smlouvy naplní.

3. Kvituji rozhodnutí nezasahovat unáhleně do daňových předpisů v roce 2014. A také poměrně konzervativní, lze-li to tak říci, přístup k řešení ekonomických problémů.

4. Mám jisté obavy z prohlášení nového občanského zákoníku za hrozbu pro právní jistotu obyvatel ČR.

Povede-li tento postoj k navazující rozsáhlé novelizaci zákoníku, obávám se, že povědomí občanů o tom, co vlastně platí, co je obsahem nového, starého nebo novelizovaného zákoníku, se limitně přiblíží nule.

5. Podpora dalších integračních snah EU, příprava na vstup do eurozóny. Na obzoru není žádná vládní konstelace, která by usilovala o něco jiného. Omlouvám se, ale nečekám od EU mnoho dobrého. Jako křesťan, jako otec rodiny, jako český patriot.

6. Propracovaný a přínosný. Tak bych naopak charakterizoval program týkající se zemědělství a venkova.

 

V několika následujících postřezích bych se rád věnoval některým vybraným ustanovením smlouvy podrobněji. Především ze svého úhlu pohledu starosty malé české obce.