František je náš nový papež, Marta je svatá, po které se jmenuje dům ve Vatikánu, kde papež denně slouží mše svaté, při kterých káže – ale má i další promluvy, zejména v bazilice a na náměstí Svatého Petra; já jsem křesťan, který je stále udivený působením Ducha Svatého v novém papeži. Zde je několik mých výpisků z papežových promluv z několika posledních týdnů. F. Sch.

 

Nezapomínejme, že Bůh se nikdy neunaví odpouštěním (20. 11. 2013)

 

Staří lidé měli v církvi vždy přednostní postavení a mají je dosud (23. 11. 2013)

 

Možná se můžeme cítit pány okamžiku, ale věřit, že jsme pány času, je klam, čas je v ruce Boží (26. 11. 2013)

 

Naděje v Ježíše hledí ke konci časů (26. 11. 2013)

 

Na smrt se připravuji tím, že jsem blízko Ježíše (27. 11. 2013)

 

Dobře poslouchejte: kdo praktikuje milosrdenství, nebojí se smrti (27. 11. 2013)

 

Církev bez radosti je nemyslitelná (3. 12. 2013)

 

Paralýza svědomí je nakažlivá (9. 12. 2013)

 

Nemáme mít strach před (Boží) útěchou (10. 12. 2013)

 

V Pánových očích je každý z nás velmi důležitý (10. 12. 2013)

 

Uzavíráme-li se Ježíšově lásce, sami sebe odsuzujeme (11. 12. 2013)

 

Bůh k nám mluví jako tatínek a maminka ke svému dítěti (12. 12. 2013)