... když už je řeč o chudé církvi: prosím vás, podívejte se letos, jak žije váš kněz!
Vyšla vyhláška, jak budou duchovní v církvi placeni. Pro pražskou arcidiecézi, jak je to jinde, nevím.  Je jasné, že pro mnohé to bude znamenat velmi napjatou finanční situaci. 
Posuďte sami: výpomocný duchovní anebo takzvaný farní vikář (někde se říká kaplan): hrubého od 11 430 Kč do 13 390 Kč, podle toho, jak dlouho už je knězem; farář hrubého od 14 290 Kč do 16 740 Kč. Trochu líp na tom budou ti kněží, kteří něco vystudovali. Kolik má který z nich farností a kostelů, to na základní plat vliv nemá. Takže pokud nebudou dostávat houfně nějaká podstatnější osobní ohodnocení, a v to se asi nedá moc doufat, bude to tak sotva k přežití – nebo ani to ne.
Trochu  líp – relativně – na tom budou členové kapitul, církevních soudů, šéfové celonárodních aktivit.
Ale pokud jde o ty udřené, obyčejné a nestudující kněze, prosím, pokud je mezi nimi někdo vám trochu bližší, neostýchejte se ho zeptat, jak se letos má. Možná bude velmi rád, když mu potom na zimu dovezete (a zaplatíte) brambory, protože to docela prostě bude potřebovat.