Církevní heraldika je fenomén (anebo mám raději říci jenom zvyk?), který může někomu připadat přímo jako ztělesnění starého feudalismu v církvi – ale nikdo rozumný, ani současný papež František to tak nebere: i František si jako biskup i papež zvolil svůj znak...

Přesto může zaznít překvapivě zpráva, že na Nový rok byl v Hradci Králové představen nový erb tamní diecéze: je to první český znak diecéze vytvořený v 21. století.

Dosavadní holubici, symbol Ducha Svatého (a sestupující, ne „padající“, jak se někde psalo!) uprostřed plamenů (srov. Sk 2, 3) nahradila holubice vznášející se – a litera M jako symbol Panny Marie, jíž biskup Jan Vokál zasvětil současně královéhradeckou diecézi.

Text a obrázky viz:

http://hradec.idnes.cz/kralovehradecka-dieceze-ma-novy-znak-k-350-vyroci-f5m-/hradec-zpravy.aspx?c=A140102_2017004_hradec-zpravy_tuu

http://hradec.idnes.cz/foto.aspx?r=hradec-zpravy&c=A140102_2017004_hradec-zpravy_tuu&foto=&thumbs=1#TUU504dbf_1b.jpg


Některé české diecéze používají starobylé, krásné, jednoduché středověké znaky (Praha, Olomouc), další erby jsou pozdější – a čtyři pocházejí až z 20. století; dva vytvořil po druhé světové válce architekt Břetislav Štorm: kříž v československých barvách pro – předtím převážně německou – litoměřickou diecézi a motiv meče a klíčů, což jsou atributy diecézních patronů, pro Brno.

Litoměřický znak viz např. v záhlaví diecézních stránek na http://www.dltm.cz/,

brněnský na http://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_brn%C4%9Bnsk%C3%A1#Znak_diec.C3.A9ze

 

Další dva erby vznikly spolu se zřízením nových diecézí, plzeňské a ostravsko-opavské, v 90. letech.

Znak plzeňské diecéze hvězdami odkazuje ke svatému Janu Nepomuckému a barvami (heraldicky tinkturami) i motivem vodorovných pruhů (heraldicky břeven) k metropolitní arcidiecézi pražské (k vidění např. v záhlaví webu diecéze http://www.bip.cz/).

Ostravsko-opavský znak se barvami (tinkturami) vztahuje k erbům slezských knížectví a motivem kříže k zasvěcení ostravské katedrály Božskému Spasiteli. Erb i s popisem viz:

 http://www.doo.cz/dieceze.html