/.../

Když vzrostla Ježíšova popularita, odcházel k Otci, chodil do ústraní na opuštěná místa a tam se modlil.

To je pro nás kněze prubířský kámen: vyhledáváme Ježíše, nebo ne? Jaké je místo Ježíše Krista v mém kněžském životě? Je to živý vztah učedníka k Mistru, bratra k bratru, ubožáka k Bohu, anebo je poněkud strojený, nevychází ze srdce?

Jsme pomazáni Duchem, a jestliže se kněz vzdálí od Ježíše Krista, může ve svém životě pomazání ztratit, ačkoli jej bytostně má, ztrácí jej a místo, aby byl pomazaný, stává se slizkým (tuoso). Kolik jen škody působí církvi tito slizcí kněží, ti, kteří se realizují ve vyumělkovanostech, marnostech a strojených postojích a řečech! Kolikrát jen lze zaslechnout: „Tento kněz se stále jen honí za zbytečnostmi.“ Takový nemá vztah s Ježíšem Kristem, ztratil pomazání, je slizký.

My kněží máme mnohá omezení, jsme hříšníci, všichni. Avšak jdeme-li za Ježíšem Kristem, hledáme-li Pána v modlitbě, prosebné modlitbě a adoraci, jsme dobří kněží, třebaže jsme hříšníci.

Vzdálíme-li se však Ježíši Kristu, musíme to kompenzovat jinými, světskými postoji, a tak vznikají všechny tyto postavy mazaného kněze, kněze podnikatele. Naproti tomu je kněz, který adoruje Ježíše Krista, kněz, který rozmlouvá s Ježíšem Kristem, kněz, který hledá Ježíše Krista a nechá se Ježíšem Kristem hledat. To je jádro našeho života – a pokud chybí, ztrácíme všechno. A co dáme lidem? Kéž náš vztah k Ježíši Kristu, vztah těch, kteří byli pomazáni pro jeho lid, roste v nás den ode dne stále více. Je krásné najít kněze, kteří svůj život doopravdy odevzdali jako kněží a lidé o nich říkají: „On je sice takový svérázný, ale je to kněz.“ A lidé mají čich. Když však lidé spatří kněze, který je jedním slovem modlář a který má namísto Ježíše svoje malé modly, někteří mají také bůžka Narcise, když lidé vidí takovéhgo kněze, řeknou: „Chudák.“ Vztah s Ježíšem Kristem nás ochraňuje před zesvětštěním a idolatrií, která nás činí slizkými, uchovává nám pomazání.

A vám, kteří jste byli tak laskaví a přišli jste dnes se mnou koncelebrovat, přeji právě toto: ztratíte-li v životě všechno, nikdy neztraťte tento vztah s Ježíšem Kristem. To je vaše vítězství. Jen tak dál.Promluva při mši svaté sloužené v kapli Domu svaté Marty ve Vatikánu 11. ledna 2014

Z webu Radio Vaticana, http://www.radiovaticana.cz/porady.php4

Přeložil P. Milan Glaser, SJ