Milý Františku, přiložený textík jsem v prosinci poslal do Katolického týdeníku, a protože ho neotiskli a zřejmě už neotisknou, aniž mi odpověděli, tak Ti ho posílám, jestli by se Ti nehodil do Skleněného kostela. Srdečně zdraví Karel

 

Milý Karle, děkuji moc, Tvůj „textík“ hned vyvěsím! František

 

 

O pochybnosti se v křesťanských médiích diskutuje docela často, a zatím jsem si myslel, že se míní pochybnosti ve víře. Tedy situace, kdy pochybujeme o obsahu toho, čemu máme věřit: například jestli existuje Bůh, či je-li proměněná hostie skutečně tělo Kristovo…

Ale pojmy bývají víceznačné. Nedávno Tomáš Halík v rozhovoru pro Katolický týdeník č. 48/2013 rozlišil pochybnosti o Bohu a pochybování člověka o sobě samém, tedy sebekritické zkoumání, jak se mi věci jeví a jestli se mi jeví správně. Konečně! Takže ty první pochybnosti přece jenom budou negativní stavy, které máme s pomocí Boží přemáhat.

Katechismus katolické církve učí v článku 2088: „Proti víře lze hřešit různými způsoby. Dobrovolné pochybování o víře opomíjí nebo odmítá považovat za pravdivé, co Bůh zjevil a co církev předkládá k věření. Nedobrovolné pochybování označuje váhání uvěřit, obtíže při překonávání námitek spojených s vírou, nebo také úzkost způsobenou její nejasností. Je-li vědomě pěstováno, může vést k zaslepení ducha.“ A K. Rahner a H. Vorgrimler v Teologickém slovníku (české vydání 1996, s. 252) vysvětlují: „Pochybnost nelze zaměňovat s tázáním, jež hledá lepší a rozsáhlejší poznání… Pochybnost je úmyslné narušování a zrušení osobního souhlasu k určitému poznání… V teologickém smyslu znamená pochybnost dobrovolné a mravně zaviněné pochybování o pravdách víry.“ Je tedy dobré být opatrný při současném módním kultu pochybnosti a různé směry pochybování pečlivě rozeznávat.

Tomáš Halík charakterizoval pochybnost jako sestru víry. Doufám, že je míněno jenom zdravé pochybování o sobě samém.

Pochybuji, že pochybnost o víře je sestra víry. A pokud ano, tak sestra nevlastní, získaná pochybným sňatkem. A potom (aspoň pro mě) nevítaná a protivná.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -

Výběr z příspěvků diskuse o pochybnostech ve víře, která se ve Skleněném kostele vedla na podzim roku 2008:

 

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1320:varov-pnerknmi&catid=14:t-spiritu&Itemid=8

- - -

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1352:jan-bezd-pochybnosti&catid=13:duchovnost&Itemid=9

- - -

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:jana-fierovpochybnosti&catid=13:duchovnost&Itemid=9

- - -

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1358:frantiek-schildberger-pochybnosti&catid=14:t-spiritu&Itemid=8

- - -

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:jaroslav-t-petr-pochybnosti&catid=14:t-spiritu&Itemid=8

- - -

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1384:jean-guitton-pochybnosti&catid=13:duchovnost&Itemid=9

- - -

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:jana-fierovpochybnosti--nebo-radost&catid=14:t-spiritu&Itemid=8

- - -

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1395:jan-smra-pochybnosti-aneb-a-ijeme-v-bezpepkadmatkem&catid=14:t-spiritu&Itemid=8

- - -