Prohlášení ukrajinských církví a náboženských organizací z důvodu zahraniční agrese

Drazí bratři a sestry!
V této těžké době, kdy vojenské jednotky Ruské federace, porušujíce mezinárodní a dvoustranné smlouvy, vstoupily na suverénní území Ukrajiny a Rada federace na žádost prezidenta Ruska dala souhlas k rozmístění ruských sil na Ukrajině – vás a všechny lidi dobré vůle nejprve vyzýváme k solidaritě s námi, k modlitbě za Ukrajinu a ukrajinský národ.
Vyzýváme ruské úřady, aby přišly k rozumu a zastavily svoji agresi proti Ukrajině a okamžitě stáhly ruské jednotky z ukrajinského území. Veškerá zodpovědnost před Bohem a lidstvem za nenapravitelné důsledky plně dopadá na vedení Ruska.
V naší zemi neexistuje žádný útisk jazykový, národní a denominační. Proto jsme svědky, že realitě absolutně neodpovídají veškeré snahy ruské propagandy vykládat všechny události na Ukrajině jako „fašistický státní převrat“ a „vítězství extrémistů“.
Drazí bratři a sestry v Rusku!
Ukrajinský lid má vůči ruskému lidu jen přátelské, bratrské city. Nevěřte propagandě, která podněcuje nepřátelství mezi námi. Chceme a bude i nadále budovat přátelské a bratrské vztahy s Ruskem, ale jen jako suverénní a nezávislý stát.
Vyzýváme mezinárodní společenství, země-garanty bezpečnosti Ukrajiny – Spojené státy americké a Velkou Británii, Evropskou unii, OSN a OBSE: zastavte zahraniční invazi na Ukrajinu a brutální vměšování do našich vnitřních věcí! Podkopávání míru a stability na Ukrajině hrozí zničením všech moderních systémů světové bezpečnosti. Proto musí být využity všechny prostředky k zabránění vypuknutí války na Ukrajině.
Bratři a sestry!
Ukrajinské církve jsou s ukrajinským lidem. Jsme si jistí, že Bůh není v moci, ale že On je v pravdě. Pravda je na straně ukrajinského lidu. Proto musí zvítězit.
Ať nás Bůh všechny ochraňuje!

patriarcha Filaret (Denysenko), primas Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu
arcibiskup Svjatoslav (Ševčuk), primas Ukrajinské řeckokatolické církve
Vjačeslav Nesteruk, předseda Evangelické baptistické jednoty Ukrajiny
starší biskup Mychailo Panočko, Církev křesťanů evangelické víry Ukrajiny
Viktor Aleksejenko, hlava církve Adventistů sedmého dne na Ukrajině
starší biskup Leonid Padun, Ukrajinská křesťanská evangelická církev
biskup Vjačeslav Horpynčuk, Ukrajinská luteránská církev
rabi Jákob Dov Bleich, vrchní rabín Kyjeva a Ukrajiny a Spojených židovských náboženských organizací Ukrajiny

Kijev, 1. března 2014, 23:30 hodin
—–

zdroj: http://eretz.cz/2014/03/zide-krestanske-cirkve-ukrajiny-zadaji-zastaveni-ruske-agrese/.