Kdo velel, je nevinný

 

Před Úřadem vlády se protestovalo, protože šéfem úřadu se stal Pavel Přibyl, bývalý mladý snaživec, policajtský velitel, příslušník potlačovatelského aparátu komunistické strany, který se podílel na zásazích proti demonstracím, tedy proti pokusům o svobodné projevení odlišného názoru.

Bývalým komunistům ve vládě je to nemilé a hledají, jak šéfa vládního úřadu ospravedlnit. A je to defilé ubohosti. "Rozhodující je vždy, co člověk dělal, a ne čemu velel," zauvažoval ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, jako by se chtěl ještě po letech zastat obžalovaných z Norimberského procesu, kteří přece také "jenom" veleli a nikdo z nich nikdy nikoho ani obuškem nepraštil. "Nemyslím, že by musel odcházet každý, kdo má nějakou minulost," řekla ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, jako by někdo požadoval, aby úřady zástávali jen novorozenci, a pokračovala: "zatím se neukázalo, že by někoho (Pavel Přibyl) bil obuškem," protože chtěla ukázat, kde je i pro ni hranice: kdo se nedopustil vlastnoručně fyzického násilí, nedopustil se ničeho. A k protestům dodala: "Takové věci zbytečně otřásají společenskou atmosférou a lidi jsou z toho otrávení." Kteří lidi? No přece ti, kteří aktivně budovali kariéru v represívním (i duševně represívním, ne jen obušky mlátícím) aparátu minulého režimu. Kdo chtěli, už z komunistické strany vystoupili, kdo nechtěli, zůstali. Ale ani jedni, ani druzí nemohou tolerovat, aby jim někdo beztrestně říkal, že aktivní budování nedemokratického režimu bylo něčím nemorálním. A už vůbec nechtějí slyšet, že by snad mělo být mínusem při novém budování kariéry v pluralitním režimu.

Kdoví, možná, začne-li se snad příliš protestovat, navrhne někdo z těch bývalých zákon, aby hanobení minulého režimu bylo trestné. Třeba by se mohlo trestat i ranami obuškem.

"Já byla v KSČ hodně let a nikomu jsem nic neudělala," shrnula svoji nevinnost paní Emmerová.

Promiňte, paní Emmerová ale udělala jste. Zabránila jste mi v cestování a poznávání světa, když jsem byl mladý. Nutila jste mě k přetvářce a lhaní. Jako členka tehdy jediné vládnoucí strany jste spoluzodpovědná za to, že jsem nedostal solidní vzdělání, i když jsem za minulého režimu dosáhl akademického titulu v oboru historie - a po otevření informačních a studijních možností jsem se jen a jen celé roky divil, co jsem neměl vědět a co bych bez pádu Vašeho režimu asi nevěděl dodnes... Jste spoluvinna vězněním nevinných i smrtí Pavla Švandy, střílením na hranicích a pohrdáním bezpečností práce, jak o tom na jiném místě našeho webu píše Jana Fišerová.

Ale nepřipomínal bych Vám to, kdybyste o své minulosti alespoň tiše mlčela. 

 

František Schildberger