KSČM: Jsme zelenější než Zelení

 

Tvrzení v titulku tohoto komentáře charakterizuje ekologický program českých komunistů. A není to, s dovolením, žádná moje ironie, nýbrž citát, který jsem převzal z titulku polemické úvahy autora Miroslava Prokeše, takto vedoucího sekce pro mládež odborného zázemí (to také není ironie, to je přesná citace názvu soudruhovy funkce) Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy. Stať vyšla v dnešních (25. 8. 2004) Haló novinách na straně 5...

Volby, tentokrát komunální, se blíží a s politickými sekretariáty to jaksepatří hýbe. Diskutuje se ostřeji a osobněji než jindy a ? na rozdíl od toho, co pak zazní ve volebních spotech a na mítincích ? také věcněji.

Miroslav Prokeš říká, že KSČM chce být “radikální levicovou stranou, přitažlivou pro mladé lidi?, a proto se ohrazuje proti “zaujímání kruhové obrany minulosti.? Proto chce být, jak sám říká, “zelenější než Zelení?, proto připomíná, v téměř (téměř...) stejném duchu jako Jana Fišerová v našem Skleněném kostele, že za minulého režimu (tento termín ovšem nepoužívá) se lidé u nás v průměru dožívali o pět let nižšího věku než v západní Evropě a v Podkrušnohoří dokonce o osm let nižšího ? a uvádí celý odstavec komunistických ekologických zvěrstev.

Člověk, který by si přečetl z dnešních komunistických Haló novin jen článek Miroslava Prokeše, by si mohl myslet, že sice z oportunních důvodů, s ohledem na získání nových voličů (která strana není v tomto smyslu oportunní!), ale přece jen se v rigidních řadách českých bolševiků cosi děje.

Neděje. Je to jen jedno z vystoupení na komunistické politické estrádě, jistě se stranickou blahovůlí tolerované, a třeba i vítané (jinak by ve stranickém tisku nevyšlo, jinak by jeho autor nebyl “odborné zázemí?), ale nic neměnící na podstatě. Na stejné stránce stejných novin je zbrusu nová aktuální poznámka jednoho z nejhorších špínochrličů z doby normalizace, nesmrtelného Jaroslava Kojzara, který svojí nemravností překonává i tu nejhorší fantazii a snad i své straší výkony... Kojzar srovnává současné množící se útoky agresivních opilců na záchranáře s “připravovaným soudem? s otcem předsedy KSČM Aloisem Grebeníčkem. Napadnout a zranit lékaře, který přijel pomoci, se srovnává s přáním, aby případ člověka, na kterého policie vypracovala žalobu, byl projednán před soudem...

Kdyby byl Miroslav Prokeš slušný člověk, kdyby opravdu myslel na budoucnost, jak říká, kdyby připravoval nějakou změnu, nemohl by publikovat ve stejném listě a být ve stejné straně jako lidská krysa Kojzarova formátu.

Blíží se volby a se stranickými sekretariáty to hýbe.