M o d l i t e b n í      k n i h a

Vyprávěl mi to jeden kněz: měl kdysi ve farnosti člověka, který se velmi pohoršoval nad tím, že se lidé dřív modlili z knížek. Jak to mohlo vypadat, když jen opakovali cizí formulace,  slova jiných, kde že byla pravda v modlitbě. - Řekla jsem totiž onomu knězi právě něco dost podobného... 

A tak mi vyprávěl: když umřela jeho babička, kterou ještě často vídal modlit se z knížek, vzal její modlitební knihy do rukou.

Jen tak je převracel a  přerovnával - a  všiml si, že jedna je daleko víc ohmataná než ostatní. Otevřel ji, začetl se ? a modlil se dřív než se stačil vzpamatovat.  ”To mi to tak šlo?“ říkal mi.

Teď nedávno jsem vzala  do ruky knihu Modli se srdcem. No, začetla jsem se, a než jsem se vzpamatovala, modlila jsem se. To mi to tak šlo?


Jana Fišerová