Nevíme dne ani hodiny, říká Písmo svaté. Jak dlouho už se diskutuje, věcně i nevěcně, o možnosti, že zemře prezident republiky Miloš Zeman a co bude potom. A nyní, na přelomu loňského a letošního roku, jej náhle předběhlo na věčnost několik mužů, s jejichž smrtí, alespoň v širší veřejnosti, nikdo nepočítal. Nedožili se ani osmdesáti let, což je tak v dnešní době jakási hranice, aby člověk neměl pocit, že někdo odešel předčasně...

Byli možná rozdílní, měli rozdílnou životní dráhu, ale spojovalo je, že ve veřejném životě hájili svobodu a konzervativní hodnoty, a to velmi originálně a duchaplně, každý, abych tak řekl, ve svém žánru. A byli to, na tom se shodli i jejich političtí či myšlenkoví odpůrci, nevím, jak to říct jinak, dobří lidé. Moudří a laskaví, stateční, ale neagresivní, vždy ovšem schopní a ochotní zlámat kopí v polemice o to, čemu věřili. Byli to mužové kontroverzní, i když skoro vždy, přesto ne úplně vždy se s každým z nich dalo a mohlo souhlasit; spojovalo je však i nesporné osobní kouzlo, dané absencí ziskuchtivosti a darem humoru.  

Bývalý senátor Jan Zahradníček zemřel dne 16. prosince 2019 ve věku 71 let, bývalý poslanec Čestmír Hofhanzl 5. ledna 2020 v 78 letech, filozof, politolog, veřejný činitel a velký přítel Československa a Česka Sir Roger Scruton 12. ledna 2020 ve věku 75 let a předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera 20.ledna 2020 ve věku 72 let.

První tři z nich jsem poznal osobně, jsou pro mě spojeni především s devadesátými lety, kterým se dnes říkává divoká, ale byla to především léta naděje.

Každý z nich by si zasloužil dlouhý a láskyplný nekrolog, ale nejsem při svém současném za/přetížení schopen nic takového napsat. Tak jenom modlitbu a tichou, moc smutnou vzpomínku.