Ve Švýcarsku je to jednoduché: když nasbíráte 50 tisíc podpisů, vláda, ať se jí to líbí, nebo ne, musí vyhlásit referendum o tom, co si přejete.
V neděli 13. června 2021 tak Švýcaři hlasovali (při solidní zhruba šedesátiprocentní volební účasti) o pěti předlohách. Vždycky přitom v podstatě šlo o nějaká omezení svobody a volnosti.
Na omezení svobody jsou Švýcaři velmi citliví. Odmítli „Iniciativu pro pitnou vodu“ (Trinkwasseriniciative), což by znamenalo zákaz subvencí na pesticidy a profylaktické užití antibiotik v zemědělství; pro hlasovalo jen necelých 40 procent voličů, přičemž zcela jinak dopadly výsledky v největším městě Curychu (65,3 procent pro) a v metropoli Bernu (68 % pro) – jako ve Švýcarsku často i tentokrát venkov převálcoval města. Úplný zákaz pesticidů v dalším hlasování podpořila 39,4 procenta voličů (ovšem Curych 63,6 a Bern 67,7).
Neúspěšně skončil i návrh na radikální omezení emisí kysličníku uhličitého (CO-2-Gesetz), který by znamenal, že Švýcarsko by bylo úplně bez emisí tohoto skleníkového plynu do roku 2050, a „nejlépe dříve“. Pro byla tentokrát téměř polovina hlasujících (přesně 48,4 %), což ovšem nestačilo; Bern, Curych a tentokrát i okolí Ženevského jezera opět hlasovaly jinak, než jak rozhodla většina. (Více o této švýcarské iniciativě na https://papier.klimagerechtigkeit-ja.ch/.)
Zřetelnou většinou (60,2 %) bylo naopak přijato, a je tak právně závazné, ustanovení, které silně omezuje vládu ve vyhlašování protipandemických omezení. Švýcarsko je jenom jedno na světě – nikde jinde o těchto opatřeních nerozhodovali přímo občané v referendu. Přitom země helvétského kříže byla i tak v protipandemických opatřeních velmi liberální a silně vycházela vstříc různým ekonomickým zájmům, například nikdy nebyly uzavřeny lyžařské areály, a to ani pro cizince, což bylo ovšem trnem v oku ostatním alpským zemím.
Největší pozornosti ze všech hlasování se však těšila iniciativa, která chtěla anulovat opatření, k nimž dostala zákonný souhlas švýcarská policie: ta spočívají v tom, že policie může bez předchozího soudního rozhodnutí a na základě pouhého podezření poměrně silně zakročovat proti lidem, které podezřívá z terorismu, preventivně jim ukládat domácí vězení nebo zakazovat jakýkoli kontakt s jinými lidmi, které také podezřívá z terorismu. Pro bylo 56,6 procenta hlasujících Švýcarů (v Curychu jen 43,5 a v Bernu 39,3). Svědčí to o veliké důvěře většiny Švýcarů v jejich policii a o převědčení, že takové pravomoci nikdo nezneužije.   
Co z toho plyne pro nás? Nic. Pro nás je to jen taková zahraniční zajímavost. Nemůžeme přeskočit několik staletí úplně jiného vývoje u nás a ve Švýcarsku, nemůžeme jako na povel změnit naši hluboce zažitou a odůvodněnou nedůvěru k držitelům moci a nahradit ji náhle pocitem zodpovědnosti za vlastní osud a vlastní zemi.
Vždyť při jednom z minulých referend Švýcaři dokonce odmítli návrh na snížení daní – protože by to poškodilo stát. Kde jinde by dopadlo podobné referendum se stejným výsledkem? Švýcarsko je na světě jenom jedno.