Proč nejvyšší polští představitelé, kteří přece nejsou exponenty útočné ruské politiky proti Evropě, zvou a s nejvyššími poctami přijímají českého prezidenta Miloše Zemana? A poskytují mu tak mediální prostor, aby dál, tentokrát i před novým publikem, bojoval za zájmy Moskvy – a proti své vlastní zemi, Evropské unii a Severoatlantickému společenství?
Zeman v Polsku zopakoval, že v Česku se vyráběl jed novičok, když předtím všichni relevantní čeští činitelé prohlásili, že nevyráběl, a to včetně představitelů tajných služeb, které (v rozporu s platnými zákony o utajení) Zeman citoval, nadto falešně, včetně šéfky českého úřadu, který u nás podle mezinárodních dohod dohlíží na dodržování zákazu chemických zbraní...
(Povšimněme si vůbec, jak trapně-roztomile si Zeman dělí úlohu se svým mluvčím Jiřím Ovčáčkem, respektive k čemu využívá svého mluvčího Jiřího Ovčáčka: tak Ovčáček vyjádří souhlas s vyhlášením premiéra, že novičok se u nás nevyráběl – načež Zeman, a to ke všemu v zahraničí, znovu prohlásí, že vyráběl. Relevantní osoby, včetně šéfky úřadu, který dohlíží na dodržování zákazu chemických zbraní, potvrdí, že laboratorní syntéza v miligramech NENÍ výroba – a Zeman, a nadto v zahraničí, znovu mluví, jako by laboratorní syntéza a výroba BYLO totéž.. Ovčáček doslova prohlásí, že Zemanova slova o novičoku byla Ruskem zneužita – načež Zeman se vzápětí odebere na recepci na ruské velvyslanectví a tam ve své brilantní ruštině, hodné samého Puškina, pronese řeč o krásných vztazích Česka a Ruska – a o nějaké kritice nebo výhradě proti zneužití v ní není ani slovo... Ostatně pokud někdo zneužil moje slova, tak mu v tom, jak říká Jiří Ovčáček, sice nemůžu zabránit, ale můžu – a musím – přece protestovat. To je logické. Ale ne, nic, logika k čertu – vládne nám Zeman. Pane Bože, smiluj se nad námi, prosím!)
Když si v roce 1986 Rakušané ve střídavém pominutí smyslů (a taky v přímé volbě) zvolili za prezidenta bývalého nacistu Kurta Waldheima – nikdo se s ním na mezinárodní rovině nebavil. A z Rakouska samotného zazněl hlas, že takovýto prezident má vykonávat jen funkce „státního notáře“, jmenovat a podepisovat – a mlčet; jak velký rozdíl oproti Česku, kde prezident stále znova neplní ani své „notářské“ povinnosti a o to víc se plete do všeho možného, vždy v zájmu Ruska, ovšem.
Waldheim dokončil své prezidentské období a odešel do zapomnění. Proč polští představitelé s nejvyššími poctami přijímají českého prezidenta Miloše Zemana? Jen proto, že je podporuje v bodech, kde jsou ve sporu s bruselskou mašinérií? Protože v sobě najednou objevil milovníka přírody a popelníček si chce tentokrát nechat donést do Bělověžského pralesa? To je opravdu krátkozraké a i z hlediska samotného Polska je to hrubá politická chyba.