Kázání mons. Petra Piťhy v pražské katedrále o letošním svátku svatého Václava vyvolává vlny. Uvnitř církve i proti ní. Ale mons. Piťha není člověk, který by mluvil tak úplně z cesty: jen vyhroceně upozornil na to, co nám doopravdy hrozí.

Už v roce 2014 byl v Británii přijat zákon, který umožňuje vynést až desetiletý trest vězení těm rodičům, kteří zanedbávají své dítě, přičemž zanedbáváním se rozumí vše, co vážně poškodí „tělesný, intelektuální, emoční, sociální nebo behaviorální vývoj“, takže to může být prakticky cokoliv. Záleží na výkladu. A škála zakázaných věcí se rozšiřuje, zvláště díky ideologii genderu.

Tak například školy jsou povzbuzovány, aby odnaučily děti rozlišovat mezi chlapci a dívkami a zpochybňovaly jejich pohlaví. Jako rodič musíte akceptovat, že spolužáci vašeho dítěte, kteří se prohlásí za transgender, mohou užívat šatnu dle svého genderu, nikoliv podle biologického pohlaví. (Mladý muž, který se prohlásí za ženu, může používat dámskou šatnu a to i přesto, že to mladým slečnám není příjemné; na školním výletě získává vzácné privilegium spát v dámské ložnici.) Školy zároveň vytvářejí tlak na rodiče, aby nekladli odpor. V Anglii si na vás veřejná moc může došlápnout, třeba když synovi nedovolíte nosit sukni (nikoliv však proto, že by Angličané podporovali tradiční mužský skotský oděv), nebo když nechcete, aby si dal ženské jméno. Takovou vzpurnost některé školy nahlásí úřadům a policii, přesně podle manuálu, a úřady a policie vás budou mít v hledáčku.

Zatím se, pravda, za to nezavírá. Zatím. Ale možnost deseti let ve vězení, pokud budete škole odporovat, už v legislativě je. A čeká. Zatím čeká. Takže ten, kdo si myslí, že za normální výchovu dětí nemůže jít do vězení, nedrží prst na tepu doby a– pokud se nám stanou vzorem státy jako Velká Británie – v blízké budoucnosti by mohl být nepříjemně překvapen.

 

 

Piťhovo kázání viz zde:

http://kapitulavsv.cz/wp-content/uploads/2018/10/Mons.-Petr-Pi%C5%A5ha-K%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD-o-sv%C3%A1tku-sv.-V%C3%A1clava-L.P.-2018.pdf

 

K situaci ve Velké Británii viz zde:

https://www.telegraph.co.uk/education/2017/06/23/schools-accused-sowing-confusion-childrens-minds-over-promoting/

https://www.telegraph.co.uk/education/2018/10/04/parents-wont-let-son-wear-skirt-may-have-referred-social-services/

https://www.telegraph.co.uk/news/health/children/10732982/Parents-who-starve-children-of-love-face-jail.html

https://www.mermaidsuk.org.uk/assets/media/East%20Sussex%20schools%20transgender%20toolkit.pdf