I přes protesty odpůrců a snahu jej znemožnit se Brett Michael Kavanaugh těsným poměrem hlasů stal doživotním soudcem Nejvyššího soudu USA. Bude jím vzhledem ke svému věku 53 let patrně dlouho. Metody, jakými jeho odpůrkyně a odpůrci bojovali, jsou skutečně odporné: od zastrašování zákonodárců až po vylhaná obvinění.Vyšetřovatelé FBI, největší profesionálové svého oboru na světě, i když jim bylo dáno jen relativně málo času, nepotvrdili obvinění jakési Christine Ford(ové) – skutečně jakési, neboť se vynořila odnikud, aby obvinila Bretta Kavanaugha, že před mnoha lety, ještě jako student na večírku pil pivo (to je momentálně v USA legální, právě díky nálezu Nejvyššího soudu USA ze třicátých let, který zrušil prohibici) a pak ji sexuálně obtěžoval, i když ne přímo znásilnil. Pití piva Kavanaugh připustil, obtěžování popřel.
Jak je myslím všeobecně známo, Nejvyšší soud je v USA také kromě jiného kompetentní coby vykladač ústavy, starého textu, který se od svého sepsání v roce 1787 nemění, jen rozšiřuje o doplňky a v posledních desetiletích přece mění, i když nepřímo, zato k nepoznání právě výroky Nejvyššího soudu...
Určité společenské síly, které mají svou mocenskou základnu v Demokratické straně, totiž berou Nejvyšší soud jako způsob protlačování politické agendy „nacházením“ nových práv v ústavě. Někteří soudci například na přání naleznou právo na stejnopohlavní manželství v ústavě přijaté protestantskými otci zakladateli v roce 1787; takže vlastně po staletí Amerika svou ústavu porušovala a tento stav byl napraven až nyní díky osvícené mysli pěti členů (většiny) Nejvyššího soudu, když si tohoto porušování všimli... Prezident Donald Trump není nijak zvlášť sympatický pán, cizoložník, podvodník, lhář a hulvát, ale zvolen byl jako zástupce Američanů zastávajících opačný názor (jelikož právě v jejich zastupování našel vhodnou mezeru na politickém trhu) a toho se zatím drží. Navržení a prosazení soudce Kavanaugha je jeho velikou zásluhou.
Kavanaugh posílí pozici právníků a soudců, kteří říkají, že ústava byla napsána v nějaké době a nějakém čase, a v tomto duchu má být vykládána (jsou nazýváni originalisté, blízko k nim mají tzv. textualisté, česká média je důsledně titulují jako konzervativní). Tito právníci se celkem oprávněně domnívají, že autoři ústavy v roce 1787 neměli v úmyslu legalizovat na federální úrovni potraty a stejnopohlavní svazky a že takový výklad ústavy je ahistorický, nevědecký a ohrožuje samou podstatu demokracie. Jejich postoj je jasný: pokud se jedná o otázku, která nemůže být z 240 let staré ústavy vyčtena, má být vyřešena v rámci demokratického systému; strany si mají z dané agendy udělat bod volebního programu, obhájit ho ve volbách a následně vytvořit novou legislativu.
Vstupem soudce Kavanaugha do Nejvyššího osudu vyhrála demokracie. Neboť, jak napsal zesnulý člen tohoto soudu Antonin Scalia, „systém vlády, který by podřídil lid výboru devíti nevolených právníků, si nezaslouží být nazýván demokracií”.