To, co chci teď říci, jsou podle mě naprosté banality; ale zdá se mi, že aspoň občas, aspoň některé banality je třeba připomenout.
Tak, Františku, do toho!
Jsme rozdělená společnost, slýcháme často. Nevím, co se tím chce říci: každá společnost je přece rozdělená, lidé jsou různí a mají různé názory. I rozdílnou životní praxi. Uznávají různé hodnoty – a různě podle svých různých hodnot žijí.
Jak by vypadala jednotná společnost? Jako slepice v drůbežárně?
Na rozdíl od mladších ročníků si ještě pamatuji hesla, která komunisté vyvěšovali na ulicích i v interiérech; například jedno z nejčastějších: V PEVNÉ JEDNOTĚ STRANY A LIDU ZA DALŠÍ ÚSPĚCHY V BUDOVÁNÍ ROZVINUTÉ SOCIALISTICKÉ SPOLEČNOSTI.
„Za čem bukvy?“ neboli: „K čemu písmena?“ pravil kamelot, který ve starém vtipu prodával na Rudém náměstí v Moskvě noviny, ale jen listy bez jediného písmenka. „Za čem bukvy? Vsjo jasno!“ odpovídal kamelot. Hrobové mlčení je poslední slovo propagandy. Totální jednota všech poslední stupeň útlaku.
Ale není hned třeba myslet na nejhorší, na vynucenou či jenom předstíranou jednotu z vůle militantní menšiny.
Ti kdo si stěžují, že naše společnost je rozdělená, myslím uznávají práva menšin na rozdílný postoj.-Ale horší podle nich je, když společnost je rozdělena na dvě zhruba stejně velké poloviny. Ale je tomu skutečně tak? Žádná strana ještě nezískala ve svobodných volbách 50 % hlasů; a je vždy velmi obtížné sestavit po volbách koalici s nadpoloviční většinou v Poslanecké sněmovně.
V čem by ovšem společnost měla být co nejvíce jednotná, to je konsensus na základních normách občanského soužití. Včetně hodnot jako je respektování práv a názorů menšin.
Prezident Zeman prý společnost rozděluje, slyšíme také často – měl by ji prý sjednocovat. Ano, pokud je prezident symbolická postava, jako je v demokratických monarchiích královna či král, měl by společnost sjednocovat v tom smyslu, že by měl být jakýmsi garantem a upevňovatelem této základní, ústavní jednoty občanského soužití. O. K. – všichni se ale shodneme, že Miloš Zeman takovým prezidentem není. Miluje konfrontaci, zbožňuje provokování a největší rozkoš pociťuje, když někoho urazí a poníží. Přesto má podporu nějakých čtyřiceti procent občanů – což už je skoro polovina.
Nebyl bych rád, kdyby se kolem tohoto prezidenta a jeho konfrontačního stylu sjednotila celá společnost. Takže je dobře, že Zeman společnost rozděluje. Je to důkaz, že alespoň půlka, snad slabá většina spoluobčanů si ještě (alespoň v něčem) zachovala rozum.