Hledám takhle ubytování v jednom polském městě, hledím na internet, měřím vzdálenosti, srovnávám ceny a na stránce jednoho hotelu čtu: „Homosexuální páry vítány.“

Jak tomu mám rozumět?

Že jiné páry vítány nejsou? Nebo aspoň ne tolik? Nebo je to reakce na nějakou diskriminaci někde jinde?

Jazyk je mnohoznačný a spoustu významů vyjadřuje implicitně. Nechci teď řešit téma homosexuality. Můj názor na ni se zcela kryje s Katechismem katolické církve, článek 2357 až 2359. Jen bych se rád odvážil této úvahy:

Jestli jsme si opravdu rovni, pak plným právem může nějaký hotel na webu vyhlásit: „Heterosexuální páry vítány.“

Dovedete si představit, co by se stalo? Jak by na to reagovalo veřejné mínění, média a možná i erární orgány?

A klidnější povahy by si řekly aspoň tohle: Proč to tam píšou? To je přece samozřejmost!

No právě.

Když přijdou do hotelu dvě osoby stejného rodu a obsadí jeden pokoj, pak do toho pokoje vidí jenom Pán Bůh. Nikdo jiný tam nemá co nakukovat ani klíčovou dírkou, ani ve svých zvědavých představách a spekulacích. Nikomu nic není po tom, co jsou ti dva zač. Pokud se respektuje soukromí, nevznikne ani technická možnost nějaké diskriminace.

Ale proč se potom výslovně zdůrazňuje, že jsou vítány dvojice určité orientace? Jaký důvod a úmysl měl ten, kdo to napsal?
Dejme si pozor na jazyk. Na svůj vlastní i na ten reklamní a mediální.