Vir je lump: jen se mu o kousek povolí, ihned toho zneužije. 

V celém státě opět přibývá nakažených koronavirem, a tak se vracejí i některá protiepidemická omezení, je to nepříjemné, už jsme je pokládali za minulost…

V pražském nočním podniku Techtle mechtle se konal večírek na rozloučenou s koronavirem, a vir si to dokonale užil: nakazilo se na osmdesát lidí…

To nás jako věřící a praktikující křesťany spojuje s návštěvníky diskoték a barů, že nás dopadla epidemiologická nařízení.

Pokud totiž někdo interpretuje protikoronavirové kroky veřejných autorit jako cílený útok na svobodu církve (a člověk se s takovými postoji setkává poměrně často) musel by, chtěl-li by být pravdivý, ihned dodat, že jde současně o ještě větší útok na svobodu nočního života – státní a regionální úřady totiž nikde nevyhlásily žádné opatření, které by se zasáhlo jen církev, a netýkalo se současně i hospod, diskoték a barů, ba kroky proti zábavě jsou ještě přísnější než kroky proti církevním shromážděním (chce-li to už někdo brát takto): my se můžeme a mohli jsme se, pokud bychom chtěli, scházet i po 23. hodině a modlit se třeba celou noc (jiná věc je, že to moc často neděláme), zatímco na zábavní podniky dolehla tvrdě opatření o zavírací hodině…

Není moc dobré žít ve stálém paranoidním stihomamu – i když jistě, někteří nevěřící nás rádi nemají, ale tak tomu bylo vždycky a bude až dokonce světa. Vir nevir.

Už 7. května vydala skupina katolíků, duchovních i laiků velice paranoidní prohlášení s latinským titulkem Veritas liberabit vos! Ti, kdo se na toto prohlášení odvolávají, zdůrazňují, že je podepsali dokonce i tři kardinálové. Kardinál Robert Sarah však tento text ve skutečnosti nepodepsal a ve vydaném dementi zdůrazňuje, že s ním sice v mnohém souhlasí, ale nepodepsal je. Zbývající dva kardinálové jsou vlastně jen kardinálové titulární, protože již stojí mimo aktivní službu. Joseph Zen Ze-kiun, emeritní arcibiskup z Hongkongu a Gerhard Ludwig Müller, emeritní šéf vatikánské Kongregace pro nauku víry, jsou jistě osobnosti úctyhodné, ale nejsou to epidemiologové.

Veritas liberabit vos! je prohlášení dlouhé a mnohomluvné, v něčem jistě pravdivé, ale vcelku nepřesvědčivé. Signatáři mají jistě pravdu, že leckterá přijatá opatření a omezení byla přehnaná (kritizovali jsme to i u nás ve Skleněném kostele), jenže stejně tak platí, že ale opatrnosti nikdy nezbývá a státy, které k energičtějším opatřením nesáhly nebo sáhly pozdě, měly výrazně větší počet nemocných a nakažených – tedy ty, které mají spolehlivé zdravotnické statistiky, ne nějaké Bělorusko…

A tvrzení, že žádná epidemie neexistuje, bych řadil mezi fake news mimo hranice normálního uvažování…