Na jedné straně úcta k Božímu řádu stvoření a mezilidských vztahů; úcta ke konzervativním hodnotám. Na druhé straně diktátorské sklony.

Odpor vůči sociálnímu inženýrství, které přichází z Bruselu, a vůbec vůči diktátu z Bruselu, ale současně politický oportunismus, schopnost vždycky se s Bruselem nějak dohodnout, tu udělat ústupek, tu dobře posloužit. Když Viktor Orbán křičel, spolu s naším Andrejem Babišem, že nepřijme žádné uprchlíky ze Sýrie, ve skutečnosti je na rozdíl od Babiše přijal (v počtu několika tisíc), ale tajně, nezveřejnil to.

Pokud člověk studoval maďarskou politiku vůči Vídni od rakousko-uherského vyrovnání po konec monarchie, nemůže se ubránit podobnostem a analogiím se vztahem Orbána k Evropské unii. (To by bylo na velkou studii – ale možná už ji někdo píše). Člověku přichází na mysl vídeňské rčení z 19. století, že kdo má Maďara za přítele, už nepotřebuje nepřátele.

Viktor Orbán však není někdo, kdo by mohl prohrát volby a Maďarsko by se proměnilo, jako se proměnilo Česko po odchodu Andreje Babiše ze Strakovy akademie. Vše mne vede k názoru, že právě Viktor Orbán je dokonalé ztělesnění maďarského národa. Pokud tento politik mění někdy své postoje, a on je mění, mění je v souladu s míněním většiny maďarské populace. Mění je směrem k stále většímu sobectví a nacionalismu. Přitom nejde jen o jeho nedávnou široce komentovanou řeč k rumunským Maďarům, již dříve hovořil podobně, dokonce mluvil i o „maďarské variantě“ druhu homo sapiens.

Skutečně fundovaný rozbor postojů Viktora Orbána však přinést nemohu, jsem jen udivený vnější pozorovatel, handicapovaný neznalostí jazyka – a neznalost jazyka tady vadí více než kde jinde, protože je to viditelně i neznalost mentality (pro mě velice zvláštní mentality), způsobu myšlení…

Jak je možné, že si Maďaři nepamatují (teď nemám na mysli individuální, ale kolektivní paměť) tanky cizí mocnosti a teror na svém území? Přece to nebylo tak dávno! Jak se mohou Maďaři s takovým klidem dívat na utrpení Ukrajinců, nechat je krvácet a necítit ani trochu solidarity s jejich bojem, a naopak, solidarizovat se s agresorem? To se nedá vysvětlit jen levnější cenou plynu (ostatně ne o tolik levnějšího), to už musí být jakási hlubší úcta k násilí a k násilníkovi.
Ne. Maďarům nerozumím.