Obhájci Andreje Babiše po jeho excelentním vystoupení v pražské scioškole snad ani nemyslí vážně, co říkají. Tak slyšíme, že Andrej Babiš studoval na základní škole na Slovensku, kde se česká literatura neprobírala – no i kdyby tomu tak i bylo (ale víme, že nebylo), je snad věcí slušnosti kohosi, kdo chce být prezidentem České republiky, aby si aspoň Karla Čapka a Jaroslava Haška jaksi dostudoval! A co planety? I sluneční soustavu měli na Slovensku jinou?
Obhajoba blbosti, pokud se do ní někdo pustí, nemůže být jiná než zase blbá. To mě nepřekvapuje. Ale děsí mě, jak malou pozornost vyvolal v národě Babiš-sociolog se svojí (jak to on sám nazval!) lopatičkovou teorií; připomeňme si: kdo je povolán k tomu, aby vedl lidi, to se pozná už mezi dětmi na pískovišti – budoucí lídr je ten, kdo místo aby si s lopatičkou hrál, začne tou lopatičkou bít ostatní děti. Zloba, agresivita, schopnost (a chuť!) ubližovat druhým, jako kritérium kvalifikace pro vedení národa! Děs a běs!
A nic, po takovémto vyhlášení se preference prezidentského kandidáta Babiše nepropadly až někam k nule – skoro polovina národa si přeje, aby jim vládl právě takový apoštol agresivity. Chápete to? Uvědomujeme si, co to pro náš národ znamená?