Pán Ježíš káže – učí zástupy lidí, učí každého člověka. Jeho služebníci – někteří kazatelé – po přečtení dnešního evangelia (Mt 5,17–37) říkají: „Ježíš to tak nemyslel, nadsazoval, přeháněl – tak se to tehdy dělalo.“ Je to nesmysl, zločin uvažovat a mluvit o ztělesněné, absolutní PRAVDĚ – o učení Pána Ježíše tímto způsobem.

Jeden mladý muž, mířící ke kněžství, si napsal do svého deníku: „Jak je rafinované (naše) JÁ.“

Jiný muž, který propadl  hříchu a následné závislosti na pornografii, vyznává toto: „Popravdě řečeno, zdá se mi, že katolická církev je v tomto směru na nás až příliš hodná. Většina kněží, kterým jsem se svěřil, se omezila na chápavé povzbuzování, doprovázené ujištěním o nekonečné Boží dobrotě a trpělivosti. Tu a tam jsem měl pocit, že mě někteří chválí – je prý dobré, že si svůj problém uvědomuji, protože jsou i takoví, kteří hřeší, a nic divného jim na tom nepřijde. A kromě toho jsou i horší věci než přestupky proti šestému přikázání. Tato kniha je příčinách a důvodech, které tento stav způsobily, ale faktem zůstává, že jsme to hodně podělali“ (Jitka a Petr Vytrvalí: Pobořený chrám, str. 67).
Čeká nás týden manželství. Manželství je dar Boží. Jak o tento dar pečujeme? Jak ho zkrášlujeme? Jak v něm naplňujeme evangelijní program? Děti, modlíte se za to, aby se tatínek s maminkou měli stále víc a více rádi? 

Vyprošuji Vám všem Bohem požehnaný čas neděle a následného týdne, který mnozí prožívají jako týden modliteb za manželství – na přímluvu svatého Valentýna. Jiní – pod vedením výrobců a prodejců růžového zboží – jako týden volné lásky... Co zvítězí v této válce?

Pravda a láska – na přímluvu sv. Cyrila, jehož blaženou smrt si připomínáme 14. února. Zvítězíme – v síle Božího slova, které nám se svým bratrem Metodějem přinesli. 

Bože, ty přebýváš v těch, kteří mají čisté a upřímné srdce; dej nám skrze Ducha Svatého, na přímluvu Panny Marie, andělů a svatých svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze Krista našeho Pána. Amen.